Villa Thienpont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Etikhove
Straat Onderbossenaarstraat
Locatie Onderbossenaarstraat 43, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Thienpont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Villa Thienpont" met voormalige brouwerij in ruime omringende tuin met ijzeren voetgangershek. Kleine pittoreske villa van twee verdiepingen met opschrift "ANNO/1906" op de voorgevel verwijzend naar het bouwjaar. Lichte rode bakstenen gevels met verwerking van donkerrode bakstenen banden, gewitte banden en gevelvlakken. Deur achter brede hoekportiek met lessenaarsdak op gemetste pijlers. Afgeknotte geveltop van rechter bovenvenster voorheen met afbeelding van brouwersattributen (volgens oude prentbriefkaart). Meermaals gewijzigde zijdelingse aanbouw links; vergroting in modernistische stijl uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, ruim 10 jaar geleden vervangen door een nieuwe lagere bouw.

Rechts aan de straat ingeplante resten van de vrijwel gelijktijdig opgerichte brouwerij Thienpont, in werking tot circa 1970. Aangepast brouwerijgebouw met blinde bakstenen straatgevel van twee verdiepingen en hoger opgaande vierkante toren met pannen tentdak.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Etikhove

Etikhove (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.