Vierkantshoeve Schaliënhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Maarke-Kerkem
Straat Hasselstraat
Locatie Hasselstraat 18-20, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhoeve Schaliënhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vierkantshoeve Schaliënhof

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004.

Beschrijving

Imposante voormalige herenhoeve van het gesloten type, door haar opmerkelijk volume en geïsoleerde ligging sterk gemarkeerd in het omgevend akker- en weiland. Opgericht in 1840 door burgemeester J. Roman ter vervanging van en rondom een bestaande kleine gesloten hoeve, thans ingenomen door het merendeels gekasseide ruime rechthoekig erf, evenals het achterin gelegen hooghuis in tweeën verdeeld.

Bakstenen hoevegebouwen van anderhalve of twee bouwlagen onder voornamelijk pannen zadel- en halve schilddaken. Twee brede toegangspoorten met doorrit in de straatvleugel (noordoostelijke bedrijfsvleugel): links gedrukte korfboogpoort tegenover herenhuis (nummer 20), rechts rechthoekige poort tegenover de overbouwde veldpoort in het vroegere knechtenhuis (nummer 18).

Ten zuidwesten, ingeplant midden de achterste erfzijde, neoclassicistisch getint herenhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder kunstleien zadeldak. Lijstgevel met dubbelhuisopstand, deels behouden rondboogvormige muuropeningen op de verhoogde begane grond, rechthoekige bovenvensters. In hardsteen gevatte keldergaten in de hoge plint. Twee rechter traveeën (ingelijfd bij nummer 18) met behouden gevelbepleistering voorzien van uitgesproken imitatiehoekblokken op rechter gevelhoek en behouden verdiepte rondboogvensters. Nummer 20 gecementeerd met schijnvoegen en imitatiehoekkettingen, rondboogvensters verlaagd tot rechthoekige vensters. Originele hardstenen deuromlijsting met pilastervormige rechtstanden op hoge neuten; wigvormige sluitsteen met opschrift: "J. ROMAN/ BOURGEMESTRE/ 1840". Rondbogig bovenlicht getraceerd met halve cirkels en twee pijlen. Bordestrap met 5 treden. Gevel afgelijnd door uitspringende getande houten kroonlijst. Gelijkaardige achtergevel met behouden rondboogvensters waarvan één zijn persiennes behield; achterdeur gevat in bakstenen omlijsting.

Overwelfde huiskelder. Groot salon aan tuinzijde met authentieke en verfijnde rijkelijke stucdecoratie in neoclassicistische stijl namelijk op plafond met centrale rozet en breed omlopend lijstwerk, op schouwboezem; voorts een geaderde witmarmeren schouwmantel en een plankenvloer. In de centrale gang behouden houten trap met geprofileerde trappaal en fijne balusterleuning.

Oorspronkelijke herenwoning aan weerszij geflankeerd door een lagere bakstenen aanbouw van twee verdiepingen: rechts vroeger knechtenhuis (nummer 18) van vier traveeën voorzien van onversierde bakstenen lijstgevel met getoogde vensters; linker volume met bijvertrekken toegankelijk vanuit het herenhuis namelijk melkhuis, bakoven en aardappelkelder. Hoektravee met koeienstallen van vijf traveeën diep. Half schilddak overstekend op geprofileerde houten modillons onder houten dakzool. In de koeienstallen: gewitte moerbalken en dito gewelfde pannen op overhoekse kinderbalken; natuurstenen tussenschotten en voederbakken.

Overige bedrijfsgebouwen met ovale oculi op de bovenverdieping in de erfgevel en met korfboogpoorten.

Ten noordoosten en zuidoosten, lagere vleugels in L-vorm met gevels afgelijnd door baksteenfriezen. Ten noordwesten, hogere bedrijfsvleugel (nok loodrecht op de straat) met dakoverstek op houten dakzool geschraagd door modillons.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maarke-Kerkem

Maarke-Kerkem (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.