erfgoedobject

Hoeve Ter Thont

bouwkundig element
ID
27933
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27933

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Thont
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Ter Thont" of ook "Ter T'hondt". Vroeger "goed ter Tont" omvatte een hofstede behorend tot de gelijknamige heerlijkheid, in 1593 bezit van Antonius de Bourgogne, heer van Catthem en Wackene, en afhangend van de heer van Maarke. Pachtgoed "ter Tont" in 1725 nog steeds bezit van de familie de Bourgogne.

Boven op de Kapelleberg ingeplante hoeve met vrijstaand zuidelijk georiënteerd boerenhuis (nok loodrecht op de straat) op lage terp, tegenover langwerpig rechthoekig erf met mestvaalt en ommuurde mestpoel in het zuidelijke gedeelte naast de stallen. Op het erf nabij het boerenhuis, overdekte steenput met pannen zadeldakje naast gewitte bakstenen pijler met armpomp.

Boerenhuis binnenin met jaartal 1760, waarschijnlijk deels op funderingen van oudere constructie; aanvankelijk zes traveeën, ten westen uitgebreid met twee traveeën (zie bouwnaad), onder pannen zadeldak met klokkenstoeltje voorzien van windwijzer in de vorm van een ruiter. Links zijpuntgevel met vlechtingen. Verankerde en gewitte bakstenen gevels op gepikte plint. Beide voordeuren met steektrap (6 treden). Vensters met luikduimen en -klemmen. Achtergevel met getraliede vensters waarvan één klein vierkant gevat in houten kozijn met luik, lage steekboogdeur, houten daklijstbalk.

Meerdelige overwelfde kelder met getraliede keldervensters onder derde en vierde travee naar verluidt met wanden van 120 centimeter op natuurstenen funderingen. Tweede huiskelder onder twee oostelijke traveeën met gedrukt tongewelf. Behouden balklaag, in beide middelste kamers op een moerbalk met opvallende sculpturale decoratie: in nummer 17 met jaartal 1760, in nummer 19 met verweven Christus- en Mariamonogram IHS en MR en symbolen van hun lijden.

Ten zuiden, bakstenen dwarsschuur van zes traveeën onder steil zadeldak (kunstleien, nok loodrecht op de straat); straatpuntgevel met vlechtingen en twee behouden cijferankers 17 van het jaartal 1755. Langsgevels met steunberen onder meer aan weerszij van de korfboogvormige veldpoort met doorrit. Vernieuwde westelijke zijgeveltop.

Ten oosten, lage bakstenen stalvleugel onder zadeldak (pannen en kunstleien, nok parallel op de straat) met gewitte langsgevels op gepikte plint en getrapte daklijst.

Ten westen, recente stallen en veldschuur.

  • VANDERVEKEN A., Maarke-Kerkem, een vergeten dorp in een heerlijke natuur, Toerisme in Oost-Vlaanderen, XIV, 2, 1965, p. 65).
  • WIEME D., onuitgegeven notities.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ter Thont [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27933 (Geraadpleegd op 21-06-2021)