erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
27942
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27942
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Semigesloten hoeve met grotendeels gemacadamiseerd rechthoekig erf. Ten noordwesten, achterin gelegen bakstenen boerenhuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën onder kunstleien zadeldak, in kern wellicht uit de tweede helft van de 18de eeuw maar waarschijnlijk aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw. Gewitte erfgevel op gepikte gecementeerde plint met schijnvoegen. Merkwaardige 18de-eeuwse spiegelboogvormige deuropening in gepikte bakstenen omlijsting met gebogen druiplijstje tussen oren; blind bovenlicht.

Lagere en jongere bakstenen bedrijfsgebouwen onder pannen zadeldaken waarin rechthoekige toegang met doorrit afgesloten door ijzeren hek.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semigesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27942 (Geraadpleegd op )