Pastorie van de Sint-Eligiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Maarke-Kerkem
Straat Maarkeweg
Locatie Maarkeweg 66, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Eligiusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie (tot begin jaren 1980) van de Sint-Eligiusparochie, bouw ter vervanging van oude pastorie voltooid in 1903 volgens plannen van architect J. Haché (Gent) van 1901. Omringende tuin vooraan met lage bakstenen omheining voorzien van ijzeren hekwerk tussen gemetste vierkante pijlers. Bakstenen pastorie in eclectische stijl met neogotische inslag, thans half schuilgaand achter de bomen van de voortuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder snijdende pannen zadeldaken tussen trapgevels. Gevels met opvallende sierankers, gebruik van hardsteen onder meer voor omlopende platte banden ter hoogte van vensterdorpels. Vensters onder verdiepte rondboogvelden. Travee geaccentueerd door toepassing van spaarvelden; brede en uitspringende venstertravee met steile trapgevel. Resten van aanvankelijke rode kleurlaag en knipvoegen van het baksteenmetselwerk. Analoge achtergevel met aanbouwsel tegen deurtravee.

Herstellingswerken van circa 1965 met vervanging van onder meer dakbedekking en van het houtwerk van sommige vensters, gepaard met lichte inwendige aanpassingen.

Rechts palend aan de straat, aangepaste rest van bijgebouw van de voorgaande pastorie. Lage baksteenbouw onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), heden garage.

  • Maarkedal, Gemeente-archief Maarke-Kerkem, 861.3:571.3.
  • Maarke-Kerkem, Pastorie Maarke, Archief.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maarkeweg

Maarkeweg (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.