erfgoedobject

Hoeve met molenaarswoning

bouwkundig element
ID: 27953   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27953

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve met molenaarshuis, heden zogenaamd "t Molenhof". Circa 200 m ten oosten, aan de overzijde van de straat stond voorheen de bijbehorende houten korenwindmolen zogenaamd "Sukkeleirsmolen", weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1778); in werking tot 1911, totale afbraak in 1937.

Gewitte bakstenen gebouwen met gepikte plint en pannen zadeldaken, opgericht in U-vorm rond gekasseid voorerf, wellicht deels opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw en vermoedelijk aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Grondige renovatie in 1972-73 gepaard met aanpassingen doch behoud van algemeen uitzicht en aanleg; voornamelijk transformatie van de delen van de bedrijfsgebouwen aansluitend bij de woning zoals de vroegere doorritten.

Ruim boerenhuis van acht (?) traveeën en anderhalve bouwlaag. Naar het zuiden georiënteerde voorgevel met getoogde benedenvensters en voordeur, onder ovale vensters van de halve verdieping. Houtwerk vernieuwd naar oud model. Meer gesloten achtergevel. Gewijzigde binnenindeling doch behouden balklaag; twee parallelle overwelfde kelders.

Ten oosten, dwarsschuur met stallen, deels omgevormd tot garages. Ten westen, lagere vleugel met stallen. Ten noordoosten, op het vroeger achtererf: bakstenen bakhuis van het tweedelige type. Ten oosten, aan de rand van de boomgaard, vroeger wagenhuis met één bakstenen gevel en voorts houten wanden met rest van leembouw.

  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede band, XVI, 1963, p. 34-35.
  • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 20.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met molenaarswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27953 (Geraadpleegd op 24-09-2020)