erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
27983
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27983

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Opvallende, grote gesloten hoeve, als dusdanig ontstaan door uitbreiding met wijziging van de aanleg uit het vierde kwart van de 19de eeuw van oudere hoeve. Bakstenen bedrijfsgebouwen uit het vierde kwart van de 19de eeuw opgesteld in U-vorm, onder pannen zadeldaken en met brede korfboogvormige inrijpoort. Gekasseide doorrit en dito rechthoekig erf met mestvaalt in zuidwestelijke hoek.

Ten noordwesten, achterin gelegen met een gevelbreed bordes, lang boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak (kunstleien, nok parallel aan de straat); vermoedelijk aanpassing en vergroting uit het vierde kwart van de 19de eeuw van ouder boerenhuis. Verankerde, gecementeerde en gewitte bakstenen erfgevel met steekboogvensters. Lagere voordeur in blauwgrijsgeschilderde omlijsting met verbredende deurstoep. Samengestelde baksteenfries onder dakgootlijst. Bakstenen achtergevel voorzien van getraliede vensters met hardstenen dorpels en rechthoekige hardstenen deuromlijsting.

Behouden balklaag en tochtportaal in woonkamer; overwelfde huiskelder. Ten noordoosten, dwarsschuur met overwelfde aardappel- en bietenkelder. Ten zuidwesten, paardenstallen, veldpoort, authentieke varkensstallen en koeienstallen met troggewelven.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27983 (Geraadpleegd op )