erfgoedobject

School en parochie-centrum De Wante

bouwkundig element
ID
28053
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28053

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Wante", gebouwencomplex met resten van het vroeger klooster van Schorisse, heden parochiaal centrum en katholieke vrije basisschool. Stichting van het klooster en school met zusters van de congregatie van Sint-Vincentius van Deftinge in 1858; instelling aanvankelijk ondergebracht in de oude hoeve "De Wante" palend aan het kerkhof en binnen straathoek, ten zuidoosten achter de parochiekerk. Hoevegebouwen in het derde kwart van de 19de eeuw geleidelijk gesloopt voor bouw van klooster met kapel en schoolgebouwen rondom rechthoekige binnenplaats. Volgens Liber memorialis schuur in 1872 vervangen door zondagsschool en schoollokalen nog verder uitgebreid in 1874. Klooster afgeschaft in 1968. Sloop merendeels van het schoolcomplex in 1987 met uitzondering van een L-vormig deel aan straathoek; nieuwbouw gerealiseerd in 1988 naar ontwerp van architect B. Martens. Overblijvende kloostervleugel met vroegere gelijkvloerse kloosterkapel gerenoveerd doch inwendig aangepast. Rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen en vijf traveeën met rondboogvensters, onder pannen schilddak op omlopende baksteenfries. Kleinere bovenvensters alternerend met pseudoramen. Loodrecht aansluitende sterk verkorte vleugel van één verdieping met klaslokaal, bewaart nog aan de straatzijde rondbogige vensters met kleine roedeverdeling. Moderne nieuwbouw met in het straatbeeld geïntegreerde inkom tussen kerkhofmuur en oude kloosterbouw.

  • Schorisse, Pastorie, Liber memorialis.
  • DE MEULEMEESTER M., De Congregatie van de Zusters van Sint-Vincentius te Deftinge, Leuven, 1952, p. 90-93.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: School en parochie-centrum De Wante [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28053 (Geraadpleegd op )