erfgoedobject

Herenhoeve

bouwkundig element
ID
28054
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28054

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Grote gesloten bakstenen herenhoeve op de wijk Koekamer. Imposant gebouw in agrarische omgeving met opmerkelijke inplanting, namelijk aan rechte straathoek en toegang axiaal ten opzichte van weggedeelte loodrecht leidend tot Ronsestraat. Volgens cartografische bron teruggaand op minstens sinds 1676 bestaande hoeve, op de Ferrariskaart (1771-1778) met vierkante aanleg.

Huidige voorkomen voornamelijk uit midden 19de eeuw, resulterend uit heropbouw na brand in 1850 nadat de hoeve kort voordien nog was vernieuwd door toenmalige eigenaar Petrus De Meulemeester (°1798-+1884). Anker met jaartal 1808 op poortboog in erfgevel van korte zijvleugel (noordoosten) mogelijk verwijzend naar vroegere bouwfase.

Gekasseid langgerekt rechthoekig erf met mestvaalt aan korte zuidwestzijde. Beide lange vleugels onder pannen schilddak (nok parallel met de straat) met opvallend symmetrische opstand en nog duidelijk architecturaal gedetailleerde uitwerking, ondanks huidige weinig onderhouden toestand. In voorste vleugel (noordwesten): vijf korfboogpoorten met natuurstenen hoekblokken op plinthoogte, pseudobovenlichten voorzien van geschilderde imitatietracering met pijl en cirkelmotieven; voorts nog originele groengeschilderde poorten waarvan gesculpteerde middenstijl met gelijkaardig gesculpteerde ornamenten. Centrale lagere poort van erftoegang met rechthoekige doorrit onder rondbogig gevelnisje in gesinterde bakstenen omlijsting. Initialen PDM van voornoemde bouwheer Petrus De Meulemeester bovenop poortstijl. Overeenkomstige poorten in gewitte erfgevel doch met duifhuis boven ingangspoort: voorzien van fraai, groengeschilderd houten rek met drie loopplaten op consooltjes en bord met vlieggaten in poortboog.

Achterste vleugel (zuidoosten) met woning van het dubbelhuistype in de as van de toegangspoort. Onderkelderd boerenhuis van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën, aan weerszij geflankeerd door poorttravee; klokkenstoeltje ter hoogte van centrale deurtravee. Gewitte erfgevel op gepikte plint en vensters op hardstenen lekdorpels. Getoogde benedenvensters met luikduimen. Halfronde bovenvensters met rode bakstenen boog en ruitmotief in venstertracering. Rechthoekige hardstenen deuromlijsting onder kroonlijst op consooltjes met rozetjes. Twee gekruiste pijlen en ruiten in de bovenlichttracering. Deur met paneeldecoratie en originele koperen deurklink in vuistvorm. Boog van links korfboogpoort met doorrit vervangen door I-latei. Portiek achter rechtse poort. Woning met analoge achtergevel doch niet gewit, met bewaarde groengeverfde vensterluiken en keldergaten met hardstenen latei.

Binnenhuis eveneens met sterk oorspronkelijk karakter, onder meer behouden tegelvloeren in middengang en aangrenzende kamers. Twee salons met neoclassicistische marmeren schouwmantel en dito rijke stucdecoratie van schouwboezem en zoldering. Houten balklaag in woonkamer-keuken met fraaie neoclassicistische ingemaakte wandkast; traditionele haard met bakstenen schouwwangen en betegelde stookwand.

Ten noordoosten, bedrijfsvleugel met toegevoegde delen onder lessenaarsdak tegen beide langsgevels. Korfboogpoort middenin erfgevel onder decoratieve brede anker met jaartal 1808, bewaart gedecoreerde poortstijl met onder meer kruismotief.

Zuidwestelijke erfzijde heden enkel begrensd door verlaagde gevel van voorts gesloopte vleugel.

Ten oosten, afzonderlijk bakstenen wagenhuis met bakoven onder deels ingestort pannen wolfsdak (nok parallel aan de straat).

Ten zuidoosten, op het achtererf, steenput in gesloten overdekking, heden met plat dak.

  • RAG, Kaarten en plannen, nummer 1327.
  • DE SMAELE F., Genealogie van de familie De Meulemeester te Schorisse, (Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring , 1964-65-66-67, p. 37, 39-40).
  • VUYLSTEKE M., (onuitgeven notities).

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28054 (Geraadpleegd op )