Hoeve gedateerd 1766

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Schorisse
Straat Weverbeekstraat
Locatie Weverbeekstraat 4, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve gedateerd 1766

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve, gedateerd 1766

Deze bescherming is geldig sinds 31-12-1991.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Het Burreken

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1981.

Beschrijving

Voormalige hoeve in L-vorm met laatst in Maarkedal overgebleven authentieke woning in vakwerkbouw met lemen vullingen. Naar verluidt afkomstig van de omgeving van de kerk en hier heropgericht. Boerenhuis van zes traveeën onder steil overstekend zadeldak met ten westen wolfeind (voorheen stro, thans riet, nok parallel aan de straat); schaars geopende achtergevel ten noorden aan de straat. Ten oosten, loodrecht, aansluitende dwarsschuur met stallen, waarschijnlijk bijgevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw; merendeels in vakwerkbouw met lemen vullingen doch ten zuiden uiteinde van baksteen. Recent gerestaureerd naar ontwerp van architect Romain Bertheloot. Gewitte gevels op gepikte bakstenen plint. Dakoverstek geschraagd door houten schoren. Bij de restauratie aangebrachte kleine gebogen dakvensters, sommige ter vervanging van vroegere kleine daklichten. Erfgevel (op het zuiden) van boerenhuis met rechthoekige vensters waaronder deels gedichte houten kozijnen met tralies; houten bovendorpel van boerenhuisdeur gedecoreerd met gewitte inkervingen namelijk centraal Christusmonogram met kruis- en hartmotief tussen opschrift "ANNO 1766", twee bloemetjes en twee huismerken. Bewaarde binnenindeling met balklaag en overwelfde huiskelder (ten westen). Volgens negatieve sporen gereconstrueerde dubbele haard.

Ten oosten, naast de straat, gerenoveerd bakhuisje van het tweedelige type met pannen zadeldakjes (nok parallel aan de straat). Deels heropgebouwde houtbouw met baksteen.

  • DEVOS P., De laatste lemen hoeve in Maarkedal? Woning Weverbeekstraat 4 te Schorisse, Monumenten & Landschappen in Maarkedal en Oudenaarde, (9) 1997, p. 82-83.
  • DHANENS E., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen VII, Kanton Sint-Maria-Horebeke, tekst, Gent, 1971, p. 260.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weverbeekstraat

Weverbeekstraat (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.