Sint-Margriethospitaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Schorisse
Straat Zottegemstraat
Locatie Zottegemstraat 8-10, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Margriethospitaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Margriethospitaal

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Overblijfsel van het voormalige Sint-Margriethospitaal. Stichting circa 1416 volgens schenkingsakte van een vrouwenklooster met hospitaal door het echtpaar Arnoud VI van Gavere en Isabella van Gistel, heer en vrouw van Schorisse. Cisterciënzerinnenklooster en later augustinessenklooster, toegewijd aan Sint-Margriet en van bij het begin met passantengasthuis. Openbare verkoping van de gebouwen na afschaffing van het klooster in 1798. Tijdens de 19de eeuw overblijvend deel van het klooster gesplitst in twee huizen. Nummer 8, vroeger café zogenaamd "In 't oud klooster"; nummer 10 geboortehuis van letterkundige Omer Wattez (1857-1935), promotor van het streektoerisme in de Vlaamse Ardennen (zie bronzen gevelgedenkplaat). Gebouw van een verdieping en vijf traveeën, tenminste uit de 18de eeuw maar waarschijnlijk eerder opklimmend tot de 17de eeuw; daarvan slechts weinige zichtbare sporen, door 20ste-eeuwse aanpassingen zowel van voorgevel, binnenhuis en door uitbreiding aan achterzijde. Mansardedak (leien) vooraan, met drie hoge houten dakkapellen; golfplaten achterdakschild. Verankerde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen. Steekboogdeur en -vensters in vlakke omlijstingen met oren en geprofileerde druiplijst. Twee rechtse vensters na doorbreking van muurdam gewijzigd tot driedelige winkelpui met deur. In centrale poorttravee, volgens mondelinge overlevering vroegere hospitaalingang, poortomlijsting met ovale oculus voorzien van radvenster en geprofileerde druiplijst. Oorspronkelijk één kelderruimte met uitkragende gedrukte gewelven, onder poorttravee van nummer 8 en tweede travee van nummer 10 (heden door muur gescheiden). Keldervloer nog deels van grote rechthoekige grijze natuurstenen. Beide voornoemde travee op benedenverdieping met oud stucpaneellijstwerk tegen bepleisterde zoldering. Mogelijk nog 17de-eeuwse, zware thans geschilderde houten trapleuning met balusters en tussen trappalen met afgeplat bolornament.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen, nr. 1145.
  • DE SMAELE F., Het Sint-Margrietehospitaal te Schorisse. Bronnenstudie, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1956-1957, p. 18-25.
  • DHANENS E., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Kanton Sint-Maria-Horebeke, tekst, Gent, 1971, p. 257-58.
  • GADEYNE G., Inventaris van het archief van het Sint-Margriethospitaal te Schorisse (Maarkedal), Brussel, 1979.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zottegemstraat

Zottegemstraat (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.