Kasteel Ter Beck met aanhorigheden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Ter Beke, Terbeek
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Beekstraat
Locatie Beekstraat 22, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Ter Beck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Ter Beck met aanhorigheden

Deze bescherming is geldig sinds 06-03-1997.

omvat de bescherming als monument Kasteel Ter Beck
gelegen te Beekstraat 22 (Wortegem-Petegem)

Deze bescherming is geldig sinds 06-03-1997.

Beschrijving

Zogenaamd "Ter Beck", "Ter Beke(n)" of "Terbeek", afgelegen voormalig kasteeltje naar gelijknamige vroegere heerlijkheid. Volgens 16de- en 17de-eeuwse archiefstukken zogenaamd "feodale omwalde motte". Op de Ferrariskaart vermeld als "Maison ter Beke", thans hoeve zogenaamd "Ter Beek".

Zou oorspronkelijk in het bezit zijn geweest van de Orde der Tempeliers. Vroeger omgracht kasteel wellicht ter vervanging van oudere hoeve zogenaamd "Goed ter Beken", een leen dat gehouden werd van de heerlijkheid ten Doorne. Midden 19de eeuw gelegen op rechthoekig eiland, omgeven door thans grotendeels gedempte grachten en een grote tweedelige rechthoekige vijver (zie Popp- en Vandermaelenkaart). Eertijds met watermolen; voor het eerst vermeld in 1421 en gesloopt circa 1820.

Flankerende schuren en stallen uit eind 19de- begin 20ste eeuw vormen met vroegere kasteeltje een U-vorm.

Zuidoostelijk georiënteerd charmant vroeger kasteeltje in 1687 opgetrokken op een terp. Vijf traveeën en twee bouwlagen met centrale risalietvormige torentravee onder licht geknikt schilddak met twee dakkappelletjes voor- en achteraan (leien, nok parallel met de straat), uitkraging op gesculpteerde houten klossen. Bakstenen geheel met grotendeels 18de-eeuwse geveldecoratie; natuurstenen gevelbanden en omlijstingen (vroeger grijsgeschilderd) en afbladderende okergeelgeschilderde bepleistering op gecementeerde plint. Barokke symmetrische lijstgevel. Horizontale ritmering door natuurstenen gevelbanden. Getoogde vensters wellicht uit de 18de eeuw in geprofileerde natuurstenen omlijsting onder waterlijstje en onderaan met guttae; voorzien van binnenluiken, benedenvensters met 19de-eeuwse ramen, kleinere bovenvensters met vernieuwd houtwerk; blind in tweede en vierde travee Getralied keldervenster in laatste travee. Centrale travee uitlopend als vierkant torentje onder sierlijk klokdakje bekroond met veelhoekige peerspits (leien), uitkraging op gesculpteerde houten modillons. Centrale verbredende toegangstrap van vijf treden tot rechthoekig vernieuwde deur met bolkozijnen bovenlicht gevat in natuurstenen omlijsting geflankeerd door verweerde sierbanden met voluten en koolblad en bekroond met geprofileerde architraaf. Daarboven groot blind rechthoekig venster met getoogd bovenlicht op tussendorpel met consoles, gevat in natuurstenen omlijsting met geprofileerd waterlijstje. Daarboven natuurstenen cartouche met verweerd jaartal 1687 waarboven drie kleiner wordende getoogde blinde vensters gevat in omlijsting als overige vensters. Zo ook het blinde bovenvenster van de zijgevels.

Interieur: symmetrische indeling, kamers met 18de-eeuwse stucdecoratie en naar verluidt twee kelders met tongewelven, waarvan één met waterput, bekleed met rankenwerk.

Afbladderende grijsbepleisterde achtergevel van drie traveeën en twee bouwlagen op sokkel van Doornikse steen.

Blinde zijgevels met middenin hoge schoorstenen. Recente dienstgebouwen achteraan.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
  • Rijksarchief Gent, Fonds kaarten en plans, nummers 4850, 4851, 4854, 4855.
  • KERCKAERT N., Oude Oostvlaamse huisnamen, Gent, 1977, p. 31.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beekstraat

Beekstraat (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.