Gendarmerie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Elsegemplein
Locatie Elsegemplein 12-20, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gendarmerie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere gendarmerie. Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Beraapte gevels van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen in gecementeerde lichtblauwe omlijsting; vensters met luikduimen, deur met bovenlicht. Veelal bewaard houtwerk. Nummer 12. Hoekhuis, hoger en breder, gecementeerde hoekblokken en bredere benedenvensters.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.