Pastorie Sint-Maurusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Elsegemplein
Locatie Elsegemplein 13, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Maurusparochie met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001.

Beschrijving

De pastorie bevindt zich ten noordoosten van de kerk in een met gras begroeide en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp uit baksteen met jaaranker 1729 van de vroegere pastorie. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk. De huidige pastorie, die een oudere en eveneens omgrachte pastorie vervangt, werd in 1883 gebouwd in neotraditionele stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920-1921.

De pastorie is een onderkelderde, quasi L-vormige baksteenbouw van twee bouwlagen op gecementeerde plint en geplaatst onder leien zadeldak met overkragende houten dakrand en met dakkapel. De voor- en achtergevel zijn als puntgevels gevormd. Verder zijn de gevels gekenmerkt door een baksteenfries met dropmotief, sierankers en horizontale geledingen van smalle bepleisterde baksteenbanden. De rechthoekige ramen zijn enkelvoudig, gekoppeld of in drielicht geplaatst, met ontlastingsbogen en stenen tussendorpels en raamstijlen. De deur is afgedekt met stenen latei op kraagstukken, met erboven een spitsbogige beeldnis. Boven de deur is een wit geschilderde houten luifel aangebracht.

Ten westen van de pastorie bevindt zich een vroegere bakstenen duiventoren en een gebouwtje, respectievelijk onder tentdak en zadeldak. Ten oosten is een vroeger dienstgebouw gebouwd dat op het moment van de bescherming (2001) als garage wordt gebruikt.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002176, Sint-Mauruskerk met grafkapel (MERTENS J., 2001).

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.