erfgoedobject

Pastorie Sint-Maurusparochie

bouwkundig element
ID
28131
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28131

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Pastorie Sint-Maurusparochie met tuin
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De pastorie bevindt zich ten noordoosten van de kerk in een met gras begroeide en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp uit baksteen met jaaranker 1729 van de vroegere pastorie. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk. De huidige pastorie, die een oudere en eveneens omgrachte pastorie vervangt, werd in 1883 gebouwd in neotraditionele stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920-1921.

De pastorie is een onderkelderde, quasi L-vormige baksteenbouw van twee bouwlagen op gecementeerde plint en geplaatst onder leien zadeldak met overkragende houten dakrand en met dakkapel. De voor- en achtergevel zijn als puntgevels gevormd. Verder zijn de gevels gekenmerkt door een baksteenfries met dropmotief, sierankers en horizontale geledingen van smalle bepleisterde baksteenbanden. De rechthoekige ramen zijn enkelvoudig, gekoppeld of in drielicht geplaatst, met ontlastingsbogen en stenen tussendorpels en raamstijlen. De deur is afgedekt met stenen latei op kraagstukken, met erboven een spitsbogige beeldnis. Boven de deur is een wit geschilderde houten luifel aangebracht.

Ten westen van de pastorie bevindt zich een vroegere bakstenen duiventoren en een gebouwtje, respectievelijk onder tentdak en zadeldak. Ten oosten is een vroeger dienstgebouw gebouwd dat op het moment van de bescherming (2001) als garage wordt gebruikt.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002176, Sint-Mauruskerk met grafkapel (MERTENS J., 2001).

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Elsegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Maurusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28131 (Geraadpleegd op )