Apostolinnenklooster en school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Elsegemplein
Locatie Elsegemplein 17, 17A, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Apostolinnenklooster en school

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001.

Beschrijving

Voormalig apostolinnenklooster met aanpalend schooltje. Dorpshuis zogenaamd "Teirlinck" uit midden 19de eeuw, in 1877 gekocht door Mevrouw Priska de Ghellinck d'Elseghem (zuster Françoise Madeleine) die toen het schooltje voor kleuters en meisjes liet stichten door pastoor F. Van Acker. In 1891 klooster in het bezit van de zusters apostolinnen van Gent, tot de stopzetting op 8 november 1973. Ingewijd in 1900. Herstellingswerken in 1967.

Groot dorpshuis uit midden 19de eeuw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok parallel met de straat), vroeger met klokkenstoeltje. Heden vernieuwde gevel en vernieuwd houtwerk in rechthoekige muuropeningen, voorheen beluikt.

Rechts aanpalend schooltje van 1877, thans vrije gesubsidieerde kleuterschool. Thans witgeschilderd bakstenen gebouw van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat). Straatgevel met sierankers, verdwenen trapgeveltje links en gekoppelde spitsboogvensters in bakstenen omlijsting op arduinen dorpel. Rechts zijgevel met klimmende geblokte baksteenfries en twee spitsbogige zolderluikjes onder bakstenen waterlijstje.

Feest- en parochiezaal van 1923 achterin op koer.

  • Elsegem, Pastorie, Liber Memorialis.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.