erfgoedobject

Apostolinnenklooster en school

bouwkundig element
ID: 28132   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28132

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Apostolinnenklooster en school
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem
    Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001

Beschrijving

Voormalig apostolinnenklooster met aanpalend schooltje. Dorpshuis zogenaamd "Teirlinck" uit midden 19de eeuw, in 1877 gekocht door Mevrouw Priska de Ghellinck d'Elseghem (zuster Françoise Madeleine) die toen het schooltje voor kleuters en meisjes liet stichten door pastoor F. Van Acker. In 1891 klooster in het bezit van de zusters apostolinnen van Gent, tot de stopzetting op 8 november 1973. Ingewijd in 1900. Herstellingswerken in 1967.

Groot dorpshuis uit midden 19de eeuw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok parallel met de straat), vroeger met klokkenstoeltje. Heden vernieuwde gevel en vernieuwd houtwerk in rechthoekige muuropeningen, voorheen beluikt.

Rechts aanpalend schooltje van 1877, nu vrije gesubsidieerde kleuterschool. Heden witgeschilderd bakstenen gebouw van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat). Straatgevel met sierankers, verdwenen trapgeveltje links en gekoppelde spitsboogvensters in bakstenen omlijsting op arduinen dorpel. Rechts zijgevel met klimmende geblokte baksteenfries en twee spitsbogige zolderluikjes onder bakstenen waterlijstje.

Feest- en parochiezaal van 1923 achterin op koer.

  • Elsegem, Pastorie, Liber Memorialis.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Elsegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Apostolinnenklooster en school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28132 (Geraadpleegd op 28-09-2020)