erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
28134
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28134

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpshuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem
    Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001

Beschrijving

Groot aan de straat palend dorpshuis uit midden 19de eeuw, later verhoogd (confer lager zittende ankers). Ommuurd achtererf met vervallen voormalige dienstgebouwen.

Vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak (pannen en schaliën, nok evenwijdig aan de straat) en met gecementeerde plint met schijnvoegen. Gewitte verankerde gevel met profilerende kroonlijst, getoogde vensters; beneden beluikt en boven met luikduimen. Luiken met uitgespaarde waaier en siermotieven in bovendeel. Bakstenen deuromlijsting met architraaf op kapiteeltjes met verticale profilering; vernieuwd houtwerk.

Linker zijgevel heeft twee rechthoekige beluikte benedenvensters onder houten latei, twee getoogde bovenvensters met luikduimen, en twee rechthoekige zoldervensters.

Verwaarloosde achtergevel met analoge opstand, getoogde deur; vervangen door smallere rechthoekige deur waarboven sluitsteen met door twee pijltjes doorboord vlammende hartje. Rechts, sporen van vroegere aanbouw.

Ten zuidwesten, dienstgebouw onder zadeldak (golfplaten). Vlechtingen van vroegere lagere puntgevel op linker zijgevel met uilengaten in geveltop en getoogd laadluik. IJzeren hek aan gevel en bakstenen pijler tegen vroeger dienstgebouw ten zuiden.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Elsegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28134 (Geraadpleegd op 20-06-2021)