Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Elsegemplein
Locatie Elsegemplein 28, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Elsegem

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-2001.

Beschrijving

Groot aan straat palend dorpshuis uit midden 19de eeuw later verhoogd (confer lager zittende ankers). Ommuurd achtererf met vervallen voormalige dienstgebouwen.

Vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak (pannen en schaliën, nok evenwijdig aan de straat) en met gecementeerde plint met schijnvoegen. Gewitte verankerde gevel met profilerende kroonlijst, getoogde vensters; beneden beluikt en boven met luikduimen. Luiken met uitgespaarde waaier en siermotieven in bovendeel. Bakstenen deuromlijsting met architraaf op kapiteeltjes met verticale profilering; vernieuwd houtwerk.

Linker zijgevel heeft twee rechthoekige beluikte benedenvensters onder houten latei, twee getoogde bovenvensters met luikduimen, en twee rechthoekige zoldervensters.

Verwaarloosde achtergevel met analoge opstand, getoogde deur; vervangen door smallere rechthoekige deur waarboven sluitsteen met door twee pijltjes doorboord vlammende hartje. Rechts, sporen van vroegere aanbouw.

Ten zuidwesten, dienstgebouw onder zadeldak (golfplaten). Vlechtingen van vroegere lagere puntgevel op linker zijgevel met uilengaten in geveltop en getoogd laadluik. IJzeren hek aan gevel en bakstenen pijler tegen vroeger dienstgebouw ten zuiden.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.