erfgoedobject

Klooster zusters maricolen

bouwkundig element
ID
28152
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28152

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster, in 1859 gesticht door kasteelheer De Croeser de Berges in samenwerking met de zusters maricolen uit Brugge. Toen vierkant geheel met losse bestanddelen, begin jaren 1860 evoluerend naar L-vorm met losse bestanddelen en hoger optrekken van noordvleugel, uitbreiding in jaren 1870-1880. In 1965 overgenomen door de zusters bernardinnen uit Oudenaarde. Tot 1977 lagere school en tot juni 1993 nog één kleuterklasje. Naar verluidt in augustus 1993 verkocht, gerenoveerd en aangepast; verbinding van westvleugel met hoofdgebouw, vernieuwde ramen, bijkomende drie dakkapellen voor- en achteraan in hoofdgebouw en aanpassing van interieur. Witgeschilderd bakstenen geheel, in L-vorm onder vernieuwde pannen zadeldaken met bovenlichten. Vanaf augustus 1994 vzw. "Autisme De Dauw". Witgeschilderde bakstenen ommuring met pilasters, tot 1964 ten zuiden met Mariakapel.

Ten noorden, hoofdvleugel (nok loodrecht op straat) van vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfde bedaking met recente dakkapellen; voorheen met klokkenstoeltje. Gewitte verankerde gevel met rechthoekige boven- en getoogde benedenvensters met vernieuwd houtwerk. Gedropte baksteenfries. Centrale getoogde deur waarboven wapenschild (De Croese de Berges). Sobere achtergevel met bewaard houtwerk.

Zijlings aangepaste lagere aanbouw; ten oosten met vlechtingen, kelder en recente dakverdieping. Voorgevel vroeger met één rechthoekig, nu twee vensters, deur in bakstenen 19de-eeuwse omlijsting met geprofileerde druiplijst, imposten en neuten, vernieuwd houtwerk.

Ten westen, vroeger schoolgebouw van twee bouwlagen (nok parallel aan de straat), verticaal geritmeerd met getoogde travee-lisenen met rechthoekige benedenvensters met vernieuwd houtwerk.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster zusters maricolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28152 (Geraadpleegd op )