erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
28165
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28165
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenhuisje uit de eerste helft van de 19de eeuw, gelegen in bochtig straatverloop en afgesloten door ijzeren hek gevat tussen knotwilgvormige pijlers. Zes traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Verankerde witgeschilderde gecementeerde gevel met schijnvoegen op plint van breuksteenimitatie. Getoogde muuropeningen met veelal geprofileerde sluitstenen. Links aanbouw onder lessenaarsdak (pannen), recente schuifpoort.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28165 (Geraadpleegd op )