erfgoedobject

Klooster en school van de zusters jozefienen

bouwkundig element
ID
28218
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28218

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster, kapel en school van de zusters jozefienen van 1872-1879, gesticht door barones Pauline de Limnander en ingehuldigd op 18 november 1880. School in gebruik vanaf 1886. Circa 1890-1900 uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog beschadigd, in 1940 gedeeltelijk afgebrand en daarna hoger heropgebouwd. Uitgebreid begin jaren 1990. Vroeger schoolgebouw vervangen door nieuwbouw, nu rusthuis "De Linde" en gesubsidieerde Vrije Basisschool.

In bochtig straatverloop gelegen voormalig klooster van baksteen met hardstenen banden op gecementeerde plint. Oorspronkelijk met voortuintje en ijzeren afsluiting op laag bakstenen (?) muurtje. Gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd pannen zadeldak (nok parallel aan de straat) met klokkenstoeltje en houten modillons; middenrisaliet van drie traveeën onder omlijst driehoekig fronton. Rechtse travee circa 1900 bijgebouwd. Na 1940 heropgebouwd met acht traveeën en twee bouwlagen met bijkomende pseudodakverdieping onder leien schilddak (nok parallel met de straat). Getoogde muuropeningen in geprofileerde omlijsting, op benedenverdieping onderaan met bloemen in glas in lood, op tweede bouwlagen met vernieuwde ramen.

Ten noorden, aangebouwde kapel van 1900, na 1940 gerenoveerd en gesloopt in november 1997.

  • Petegem, Klooster, Liber Memorialis.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster en school van de zusters jozefienen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28218 (Geraadpleegd op )