erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
28227
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28227
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Twee gebouwde boerenhuisjes uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw met latere aanpassingen en ten westen dienstgebouw van na 1918. Baksteenbouw met gewitte gevels onder pannen zadeldaken.

Ten noorden, boerenhuis van zes traveeën (nok loodrecht op de straat) met afgeronde tandlijst op voor- en achtergevel. Vernieuwde rechthoekige vensters en bewaarde 18de-eeuwse deuromlijsting met kroonlijst, oren en neuten in derde en laatste travee, aldaar met gedichte deuropening. Met getoogde doorgang verbonden met vroeger huisje ten oosten. Vlechtingen en getoogd zolderluik in rechter zijgevel. Linker zijgevel, gecementeerd en met sierankers. Interieur bewaart een geprofileerde moerbalk.

Ten oosten, vroeger boerenhuisje van vijf traveeën onder geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat) op houten klossen. Rechthoekige vensters met houten lateien en links getoogde deur in 18de-eeuwse omlijsting met kroonlijst, oren en neuten. Interieur: bewaarde haard met wangen en geprofileerde moerbalk.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28227 (Geraadpleegd op )