erfgoedobject

Goed te Walem

bouwkundig element
ID
28250
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28250

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed te Walem
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Goed te Walem", "Hof te Wael(h)em", of "'t Goed te Waelhem", waarnaar de vroegere heerlijkheid "Walem" werd genoemd; ook wel "Sint-Pieter".

Belangrijk pachtgoed met ten westen grote vijver en voorheen met verder afgelegen korenwatermolen zogenaamd Walem Molen, in 1955 afgebroken en later zonder molenrad heropgebouwd. Vroeger eigendom van de Sint-Pietersabdij van Gent (koopakte van 1349). In penningkohieren van 1571 beschreven als: "... woonhuys, twee schueren, twee poerten, wagenhuys, duifhuys ende ovenbuur,...bosch, vijvers,...watermeulen...". In oorsprong minstens teruggaand op het eerste kwart van de 16de eeuw, midden 18de eeuw met schuur uitgebreid en later evoluerend naar vierkante aanleg rond gekasseid en met gras begroeid binnenerf. In de loop van jaren 1970 uitbreiding van het woonhuis, verbinding met stallen ten zuidwesten door middel van poortdoorgang onder zadeldakje; ook oprichting van nieuwe dienstgebouwen ten noordoosten. Witgeschilderd complex onder pannen zadeldaken. Nu paardenfokkerij.

Ten noordwesten, woonhuis van zeven traveeën, in kern uit de 16de eeuw, eind jaren 1970 ten westen uitgebreid; vernieuwd licht geknikt pannen zadeldak. Oudste gedeelte met verankerde gevel en rechthoekige getraliede vensters met zandstenen kruiskozijnen en vernieuwde luiken. Derde travee met vernieuwde rondboogdeur uitlopend in Vlaamse gevel met vergroot laadluik onder pannen zadeldak. Hoge rechthoekige muuropeningen met stenen latei; eronder resterende duimen. In de verankerde top, beeldnisje met Christusfiguur in geprofileerde omlijsting. Ten westen, gewelfde onderkeldering. Achtergevel; in oudste gedeelte verankerd met rechthoekige muuropeningen, vernieuwde ramen en luiken, later gedeelte met twee dakvensters en rechthoekige muuropeningen.

Ten zuidwesten, paardenstallen met rechthoekige deuren waarboven gekoppelde halfronde vensters tussen metalen ankers, later verhoogd en eind jaren 1970 van pannen afdak voorzien en met poortopening verbonden met uitgebreid woonhuis.

Ten zuidoosten, lage paardenstallen. Ten noordoosten, 18de-eeuwse schuur met twee latere gevelhoge rechthoekige schuifpoorten, rechtse zijgevel met vlechtingen en jaarankers 1751.

  • Rijksarchief Gent, Sint-Pietersabdij, Worteghem, 1514.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de Provincie Oostvlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1962, Tweede band, XVI, 1963, p. 100.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed te Walem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28250 (Geraadpleegd op )