erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
28254
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28254

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroeger zogenaamd Huis De Ridder, naar bewoner Constantinus De Ridder, burgemeester van Wortegem (1825-1852). Naar verluidt in oorsprong voorname hoeve uit begin 18de eeuw, begin 19de eeuw uitgebreid en deels hoger opgetrokken. Herenhuis van jaren 1860, centraal opgetrokken tussen L-vormige hoevevleugels tot U-vorm.

Achterin gelegen complex in grote ommuurde, beboomde en met gras begroeide tuin met aan de straatkant laag arduinen en bakstenen muurtje met ijzeren afsluiting en dito hek met geprofileerde pilasters met granaatappelbekroning.

Groots naar het zuidoosten georiënteerd dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien, nok parallel aan de straat) met geprofileerde houten dakrand. Heden gecementeerde witte gevel met kroonlijst en imitatie hoeksteenverband op grijsgecementeerde plint. Rechthoekige vensters met bewaard houtwerk, beluikte grote benedenvensters, kleiner op tweede en nog kleiner op derde bouwlaag. Rondboogdeur met bewaard houtwerk, beglaasd met ijzeren tracering en onder rondbogig bovenlicht met waaier.

Sobere gecementeerde achtergevel met drie traveeën en imitatie- hoeksteenverband. Flankerende oudere vleugels van drie traveeën. Gewitte en verankerde bakstenen gevels met tandlijst onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat).

Aangebouwde vroegere dienstgebouwen onder lagere zadeldaken (leien, nok loodrecht op de straat). Rechthoekige muuropeningen, sporen van korfbogige poort in noordhoek van noordoostvleugel.

Interieur. Sierlijke Engelse trap, marmeren vloer en bewaarde schouw met Delftse tegels.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28254 (Geraadpleegd op )