erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
28280
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28280
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoevetje uit eind 18de eeuw met 19de-eeuwse dienstgebouwen. Witgeschilderd ijzeren hek aan slanke pijlers met bolbekroning, aan meidoornhaag. Gelegen achterin met gras begroeide tuin met fruitbomen en met bebloemde achtertuin, volledig omhaagd. Oprit en voorerf gedeeltelijk gekasseid.

Ten noordoosten, charmant boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (vernieuwde pannen, nok parallel aan de straat). Gewitte verankerde gevel op grijsgecementeerde plint. Getoogde vensters met tegeldorpels en groengeschilderde luiken, gekoppeld aan weerszij van deur in gewitte steekboogomlijsting met oren en grijsgecementeerde neuten. Rechter zijgevel met sierlijk nokanker met jaartal 1788 en rechthoekig zolderluik. Lagere en bredere aanbouw onder pannen lessenaarsdak. Sobere achtergevel met twee kleine rechthoekige getraliede vensters met tegeldorpels en groengeschilderde luiken, rechthoekige deur in tweede travee.

Ten oosten, bakhuis van het tweeledig type met aardappelkelder. Gewit met tandlijst onder pannen zadeldaken (nok loodrecht op de straat). Ten zuiden, latere aanbouw.

Ten noordwesten, stal en schuur onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Gedeeltelijk gewitte verankerde baksteenbouw met tandlijst en rechthoekige muuropeningen.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28280 (Geraadpleegd op 15-06-2021)