Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Berchem
Straat Berchemstraat
Locatie Berchemstraat 8, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

Beschrijving

Herenhuis uit eerste kwart 19de eeuw met achterbouw en achterin gelegen dienstgebouw uit derde kwart 19de eeuw, naar verluidt van vroegere likeurstokerij. Aangepaste straatgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Bepleisterde gevel met arduinen gevelband en rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk en arduinen dorpels, mooie rechthoekige deur met bovenlicht gevat in geprofileerde arduinen omlijsting met kapiteeltjes en architraaf. Linkertravee met latere rechthoekige poort.

Achtergevel met tandlijst, getoogde vensters en aangepaste aanbouw met sporen van lagere vlechtingen.

Interieur bewaart in rechterkamer een marmeren schouw en een rijkelijk versierd en gepolychromeerd neoclassicistisch centraal stucreliëf.

Achterin de diepe begraasde en beboomde tuin, lang dienstgebouw uit eerste helft 19de eeuw, onder geknikt pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Rechts, dubbele segmentbogige poortopening met binnen troggewelven, voorts segmentboogdeuren, rechthoekieg vensters, brede rechthoekige poortopening met ijzeren latei en rondbogige nis met pomp.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berchemstraat

Berchemstraat (Kluisbergen)

maakt deel uit van Dorpskom Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.