Twee burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Berchem
Straat Berchemstraat
Locatie Berchemstraat 34-36, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis
gelegen te Berchemstraat 34 (Kluisbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis
gelegen te Berchemstraat 36 (Kluisbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Datering17de eeuw

Beschrijving

Twee burgerhuizen opklimmend tot de 17de eeuw, sporen van verschillende aanpassingen. Drie + drie traveeën en twee bouwlagen met verhoogde begane grond onder steile pannen zadeldaken (nok parallel aan de straat), rechts met schouderstuk, aandak en vlechtingen (nummer 34). Gewitte verankerde gevels op gepikte plint. Achtergevel met latere lagere aanbouw, centraal hoger verlopend, onder verspringend lessenaarsdak (pannen en golfplaten), rechts rustend op houten modillons. Aangepaste muuropeningen.

Nummer 34. Straatgevel met sporen van rollagen en vroegere hogere muuropeningen, in rechter travee sporen van rondboogpoort en vlechtingen op bovenverdieping. Rechthoekige muuropeningen, benedenvensters met 19de-eeuwse ramen en luikduimen, bovenvensters midden jaren 1990 aangepast in eerste en derde travee. Middelste is blind. Rechts, nog gedeeltelijk beraapte zijgevel met vlechtingen en rondbogig zoldervenster. Dak aan achtergevel rust op houten modillons.

Interieur: gang met imitatiemarmerbeschildering mogelijk van voor de 19de eeuw, bovenverdieping bewaart balklaag met 17de-eeuwse moerbalken met geprofileerde uiteinden. Links en rechts zoldermuur met vlechtingen.

Nummer 36, aan de hoek met de Dwarsstraat. Hoekhuis met vernieuwde linker zijgevel. Tandlijst met overhoeks- en dropmotief in voor- en achtergevel. Links vooraan tweevoudig gewelfde kelder rechts doorlopend tot nummer 34. Benedenverdieping draagt sporen van rollagen en vroegere hogere muuropeningen. Getoogde 18de-eeuwse benedenvensters met luikduimen. Rechthoekige deur in gepikte imitatie-omlijsting waarboven cartouche met jaartal 1630. Rechthoekige bovenvensters, in eerste travee met luikduimen en 19de-eeuws houtwerk, overige twee aangepast midden jaren 1990. Achteraan dakvenster sedert midden jaren 1990.

Interieur: bewaarde deuren en balklaag met 17de-eeuwse moerbalken met geprofileerde uiteinden. Houten dakgebint.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berchemstraat

Berchemstraat (Kluisbergen)

maakt deel uit van Dorpskom Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.