Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Berchem
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 3, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis gelegen in bochtig straatverloop, uit het eerste kwart van de 19de eeuw met latere aanpassingen. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot kunstleien tentdak. Bepleisterde, symmetrisch opgevatte lijstgevel op arduinen plint. Volgens oude prentkaart voorgevel voorheen met imitatiebanden en plint met festoenen, rechthoekige benedenvensters en hogere rondbogige bovenvensters. Inmiddels vereenvoudigd met schijnvoegen en rechthoekige muuropeningen; onder kroonlijst. Rolluikkasten en vernieuwd houtwerk. Deur in arduinen omlijsting met pilasterarchitraaf. Voorheen geopende zijgevels, thans schijnramen, rechthoekig op benedenverdieping en geprofileerde rondbooglijst op bovenverdieping, rechthoekig benedenvenster in rechter zijgevel, centraal bovenvenster in linker zijgevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Aanvullende informatie

Volgens de motivatie van de wetenschappelijke waarde van het pand (in het beschermingsbesluit), was de woning van oorsprong 17de-eeuws en werd ze in de 19de eeuw verbouwd tot herenhuis.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002042, Dorpskom (S.N., 1997).

Auteur niet publiek (04-06-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.