Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelbergparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Berchem
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 8, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelbergparochie

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

Beschrijving

Vroegere pastorie naar bouwplan van 2 juli 1846, met moeilijk leesbare signatuur van bouwmeester "L. Bourgois". Gebouwd ter vervanging van de oudere, dieper achterin gelegen pastorie, waarvan een deel van de ommuurde tuin rest. In 1922 hersteld door architect A. Massez (Oudenaarde).

Groot en indrukwekkend rechthoekig en volledig onderkelderd gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok parallel met de straat). Bepleisterde eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand. Elke gevel met geprofileerde hoekpilasters, puilijst waaronder in cassettes vervatte ruitmotieven en omlopende rondboogfries op sierlijke consoles, op voorgevel klimmend in centrale puntgevel. Centrale puntgevel van hoger oplopend deurrisaliet met hoge rechthoekige deur en rondbogig getraceerd bovenlicht in zware arduinen omlijsting met bekronend kruis. Spiegelboogvormige lijst van dito geprofileerde benedenvensters. Rondbooglijst boven rondbogige bovenvensters in geprofileerde omlijsting. Zijgevels met rondbogig bovenvenster.

Vereenvoudigde achtergevel met afgeronde, voorheen beluikte benedenvensters, rondboogdeur met getraceerd bovenlicht in middenrisaliet en rondbogige bovenvensters.

Interieur: impressionante bepleisterde gang met kruisgewelven, geprofileerde gordelbogen verlopend in gebundelde colonetten, sierlijke druipers en rondbogige vleugeldeuren.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal archief 30-50, 2534.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.