Hoekhuis met slagerij Vande Walle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Berchem
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 14, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met winkelpui

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroeger restaurant zogenaamd "Au Saumon" en rechts slagerij zogenaamd "Vande Walle" van 1856. Hoekhuis gelegen in bochtig straatverloop; vijf, twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd kunstleien zadeldak. Voorheen gewitte gevel op gecementeerde plint, begin 20ste eeuw gecementeerd met schijnvoegen en voorzien van neoclassicistische geveldecoratie, plint van breuksteenimitatie. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwde ramen. Symmetrisch gedeelte van vroeger restaurant met centrale deur in vernieuwde omlijsting. Slagerij zogenaamd "Vande Walle", naar verluidt sinds 1856 van vader op zoon. Winkelpui in hoektravee. In interbellum bekleed met gele geglazuurde tegels, deur met in 20ste-eeuws smeedwerk "Huis Vande Walle gesticht 1856". Voornamelijk blinde vensters in de zijgevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.