erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
28375
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28375

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Ten noordwesten, ruggelings palend aan Slibbergat: onbewoond, sterk gewijzigd en verhoogd vroeger boerenhuis van drie traveeën. Erfgevel met resten van oud metselwerk waarin lage steekbogige boerenhuisdeur in groengeschilderde bakstenen omlijsting. Keldervenster in hoge plint van straatgevel.

Voormalige dwarsschuur waarvan uitwendig zichtbare structuur op bakstenen stoel van vroegere hout- en leembouw; jaartal 1837 gekerfd in balk van noordelijke zijgevel. Sinds circa 1975 omgevormd tot woning met rieten dak. Oorspronkelijke deuropening in oostgevel en nog herkenbare gedichte schuurpoorten.

Aan de straat naast de toegang, gewit bakstenen bakhuis van het tweedelige type met houten verankeringen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28375 (Geraadpleegd op )