erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
28377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28377

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve aan de Biesput ten oosten van de Molenbeek, wellicht de oude heerlijke hoeve waarvan melding door A. Boterdaele. Volgens 19de-eeuwse cartografische bronnen lag ten westen van de hoeve een bij de Molenbeek aansluitende heden verdwenen ovale waterpartij, de vroegere molenvijver(s). Volgens mondelinge overlevering zou aan dezelfde zijde naast de hoeve voorheen tevens een kasteel (heerlijk verblijf ?) gestaan hebben, misschien het vroegere "Hof ter Planken" waarvan de watermolen aan de overzijde van de straat mogelijk aanvankelijk afhing (zie nummer 2); op kaart van J. Horenhault van 15(9)6 is immers bij de watermolen een omgracht goed weergegeven als "Hof ter Planken".

Vroeger gebogen oud wegtracé vanaf de Molenbeek naast de hoeve, afgesneden door recht straatgedeelte tussen nummer 2 en nummer 3. Toegangsweg naar de rechthoekige overzolderde hoevepoort. Bakstenen hoevegebouwen in U-vorm opgesteld rondom gesloten rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Ten westen, op een terp staand boerenhuis waarvan het opvallend dakvolume hoog boven dat van de lage bedrijfsgebouwen uitsteekt. Dubbelhuis van zes traveeën onder pannen schilddak op omlopende getrapte daklijst; resulterend uit forse vergroting in de 19de eeuw voornamelijk achterwaarts, van minstens 18de-eeuwse kern (zie sporen van oud metselwerk en bouwnaad in rechter zijgevel). Verhoogde gewitte en verankerde erfgevel voorafgegaan door terras op stallen; steekbogige vensters en deur. Hogere getoogde muuropeningen in de huidige achtergevel; boog van deur met zandstenen gevelsteen waarop jaartal 1619 en wapenschild met onleesbaar opschrift onder letters M A, waarschijnlijk bij verbouwingen gerecupereerde gevelsteen en mogelijk afkomstig van vroegere hoevepoort. Oude kern van woning met lagere balklaag en overwelfde huiskelder op noordoosthoek. Aanbouw onder lessenaarsdak tegen linker zijgevel met geïncorporeerde bakoven.

Ten zuiden, gewitte bakstenen dwarsschuur onder kunstleien zadeldak. Ten noorden, gewitte bakstenen stallen met pannen zadeldak en ten oosten, aansluitend jonger en hoger poortgebouw.

  • BOTERDAELE A., Nos Ardenennes Flamandes, Gand, 1912, p. 90.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28377 (Geraadpleegd op )