erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
28440
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28440

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve uit 1879
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semi-gesloten bakstenen hoeve tussen de straat (ten oosten) en de Hangebeek (ten westen) met overblijfsel van de watermolen "Ten Baete"; rondom gekasseid langwerpig vierhoekig erf.

Ten noorden, boerenhuis van anderhalve bouwlaag en acht traveeën onder zadeldak (kunstleien, nok loodrecht op de straat); jaartal 1879 in cijferankers op straatpuntgevel wellicht verwijzend naar jaar van heropbouw; behouden elementen van vroegere woning vermoedelijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw (zie onder meer oud metselwerk in beide zijpuntgevels). Haast analoge voor- en achtergevel afgelijnd door baksteenfries en op gewitte plint. Twee keldergaten en twee kelderluiken, in achtergevel getraliede keldervensters. Getoogde benedenvensters; overwegend blinde halfronde bovenvensters op kopse baksteenlijst. Voordeur in rechthoekige bakstenen omlijsting met boog op pilasters en met druiplijst. In zijgeveltop aan straatkant: heiligenbeeldnisje in omlijsting van rode en gesinterde bakstenen. Tweedelige overwelfde huiskelder onder Westelijke travee. De centrale woonkamer bewaart de balklaag met versierde moerbalk voorzien van inscriptie met jaartal: "17 GV 89". In U-vorm aaneensluitende bedrijfsgebouwen uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw, onder zadeldaken (pannen en golfplaten) met brede dakoverstek op schoren boven de erfgevels; jaartal 1872 op baksteen boven brede korfbogige toegangspoort met doorrit van straatvleugel (oosten). Dwarsschuur in hogere zuidvleugel.

Ten noordwesten, achter open erfhoek tussen boerenhuis en zuidwestelijke stalvleugel: afzonderlijk vroeger molenhuis van watermolen "Ten Baete" naast overwelfde beek. Naar verluidt na stopzetting van maalactiviteit in het derde kwart van de 19de eeuw tijdelijk benut als cichorei-ast, heden als stal en houtkot. Klein rechthoekig bakstenen gebouw van twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, minstens uit de 17de of de 18de eeuw, waarschijnlijk in de loop van de 19de eeuw verhoogd en aangepast. Voorgevel en watergevel met sporen van lagere puntgevel met vlechtingen; tevens bewaarde natuurstenen neggen van tot deur versmalde vroegere toegangspoort onder verweerde gevelsteen. Noordelijke zijgevel met rondboogdeur naar afgezonderde tonvormig overwelfde ruimte in onderste bouwlaag; ernaast gedicht spievenster met geprofileerde natuurstenen bovendorpel. Watergevel met onderaan afgerond asgat en deels gedicht getoogd bovenvenster. Waterrad en alle technische uitrusting verdwenen.

  • DE KEYZER B., De Lange Weg naar Kluisbergen, Bijdrage tot de historie van Kluisbergen: Bergen - Ruien - Kwaremont - Zulzeke, I, s.l., 1978, p. 313.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede band, 1963, p. 107.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28440 (Geraadpleegd op )