erfgoedobject

Staatsmiddelbare School

bouwkundig element
ID: 28484   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28484

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige stedelijke meisjesschool, later Staatsmiddelbare school, sinds 1993 Rijksarchief. Imposant neoclassicistisch schoolgebouw, volgens kadastergegevens gebouwd door de stad in 1870, in gebruik genomen in 1871. Hoekgebouw met twee bouwlagen en respectievelijk elf en vijftien traveeën, onder pannen schilddaken. Sterk geritmeerde bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels op arduinen plint, horizontaal geleed door dito kordons en een aflijnende houten kroon- en tandlijst. Travee-indeling door respectievelijk op de beneden- en bovenverdieping getoogde en rechthoekige nissen met geblokte pilasters op arduinen sokkels of vlakke pilasters, vlakomlijste benedenvensters en steekbogige omlijste bovenvensters onder arduinen kroonlijst. Aan de Kasteelstraat, geaccentueerde bredere poorttravee met omlijste steekboogpoort en gekoppelde vensters onder kroonlijst; medaillon met stadswapen. Kleinere, bredere en hoger geplaatste benedenvensters in de acht rechtse traveeën van de Kasteelstraat en in de A.L. Vanhovestraat. Steekboogdeur in negende travee en aanbouwsel van vier traveeën onder plat dak met attiek in laatstgenoemde straat.

  • Rijksarchief Ronse, Hedendaags Gemeentelijk Archief Ronse, nummer 187.
  • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nummer 1320.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Staatsmiddelbare School [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28484 (Geraadpleegd op 01-06-2020)