erfgoedobject

Watermolen Brembosmolen

bouwkundig element
ID
28501
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28501

Juridische gevolgen

Beschrijving

Graan- en bloemwatermolen zogenaamd "Bre(e)mbosmolen". Enige bewaarde molen van de vroegere tien watermolens in Ronse. Gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek, spaarvijver van circa 4 are (zie nummer 11), aansluitend op de bovenloop, een kunstmatige afleiding van de eigenlijke Molenbeek, met afzonderlijke sluizen. Molen reeds vermeld in de penningkohieren van 1577. Vermoedelijk tot in de 19de eeuw ook schorsmolen voor eikenschors ten behoeve van leerlooiers. Maalderij buiten gebruik sedert 1962.

Ten noordoosten op het erf gelegen maalderij met bakstenen voorgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Links naast maalderij, paarden- en varkensstal. Twee licht getoogde deuren en rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk en dorpels. Laadluik boven deur van paardenstal. Links zijaanbouwsel (w.c.) met twee rechthoekige deurtjes onder lessenaarsdak. Vervallen bovenslagrad met waterwiel van 1942 beschaduwd door een oude taxus baccata. Geul van waterwiel van natuursteen.

Interieur. Van het maalwerk is nog aanwezig: driehoekig opgemetselde asput, gietijzeren aandrijfwerk, twee koppels maalstenen, buil, graankuiser, Jacobsladder, galg en steenreep, haverbreker en sleepluiwerk met riem. Ook nog houten scherm ter beveiliging van de aandrijfwielen van verdwenen motor en weegschaal.

Ten zuidwesten en tegenover de maalderij gelegen voormalig dienstgebouw (schuur en stallen), thans woonhuis. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (eternietpannen) met rechthoekige muuropeningen, houtwerk vervangen. Rechts aansluitend gedeelte met schuur en stallen, met gebogen poort.

  • BAUTERS P. - BUYSSE R., De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen nieuwe reeks - nummer 11, 1980, p. 136-140.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Taxus als schermbeplanting bij de Breembosmolen

  • Is deel van
    Ronse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Watermolen Brembosmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28501 (Geraadpleegd op 04-03-2021)