Watermolen Brembosmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Braambos
Locatie Braambos 13, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Graan- en bloemwatermolen Breembosmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Watermolen Brembosmolen

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Brembosmolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

Beschrijving

Graan- en bloemwatermolen zogenaamd "Bre(e)mbosmolen". Enige bewaarde molen van de vroegere tien watermolens in Ronse. Gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek, spaarvijver van circa 4 are (zie nummer 11), aansluitend op de bovenloop, een kunstmatige afleiding van de eigenlijke Molenbeek, met afzonderlijke sluizen. Molen reeds vermeld in de penningkohieren van 1577. Vermoedelijk tot in de 19de eeuw ook schorsmolen voor eikenschors ten behoeve van leerlooiers. Maalderij buiten gebruik sedert 1962.

Ten noordoosten op het erf gelegen maalderij met bakstenen voorgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Links naast maalderij, paarden- en varkensstal. Twee licht getoogde deuren en rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk en dorpels. Laadluik boven deur van paardenstal. Links zijaanbouwsel (w.c.) met twee rechthoekige deurtjes onder lessenaarsdak. Vervallen bovenslagrad met waterwiel van 1942 beschaduwd door een oude taxus baccata. Geul van waterwiel van natuursteen.

Interieur. Van het maalwerk is nog aanwezig: driehoekig opgemetselde asput, gietijzeren aandrijfwerk, twee koppels maalstenen, buil, graankuiser, Jacobsladder, galg en steenreep, haverbreker en sleepluiwerk met riem. Ook nog houten scherm ter beveiliging van de aandrijfwielen van verdwenen motor en weegschaal.

Ten zuidwesten en tegenover de maalderij gelegen voormalig dienstgebouw (schuur en stallen), thans woonhuis. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (eternietpannen) met rechthoekige muuropeningen, houtwerk vervangen. Rechts aansluitend gedeelte met schuur en stallen, met gebogen poort.

  • BAUTERS P. - BUYSSE R., De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen nieuwe reeks - nummer 11, 1980, p. 136-140.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Ronse

Ronse (Ronse)

is gerelateerd aan Taxus als schermbeplanting bij de Breembosmolen

Braambos 13 (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.