erfgoedobject

College Sint-Antonius van Padua

bouwkundig element
ID: 28516   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28516

Juridische gevolgen

Beschrijving

College Sint-Antonius van Padua, nu ook Mariacollege. Oprichting van een bisschoppelijk college in Ronse door bisschop Delebecque in 1851 gehuisvest in de lokalen van het zwartzustersklooster. Na een typhusepidemie in 1855 verhuisd naar de Bruul in de school van de broeders van Goede Werken. In 1881 slopen van de leegstaande suikerfabriek Bataille in de Saint-Sauveurstraat, eigendom van burgemeester-notaris E. De Malander en bouw op zijn kosten van een nieuw college met kapel naar ontwerp van ingenieur-architect E. Nève, ingehuldigd in 1883. Oprichting van een weefschool in 1898. Uitbreiding met onder meer een bovenverdieping op de linkervleugel en verbindingsvleugel in 1901 naar ontwerp van architect A. Vossaert (Oudenaarde). Nieuwe vleugel op de speelplaats parallel met het hoofdgebouw met een studiezaal en overdekte speelplaats volgens bouwplannen van 1933 en 1935 naar ontwerp van architect H. Cuvelier. Kapel gebombardeerd in 1940 en volledig gesloopt. Nieuwe kapel en aansluitende vleugel in de Collegestraat volgens plans van 1940-49 naar ontwerp van architect H. en P. Cuvelier; inhuldiging van de kapel in 1952. Vernieuwen van de centrale dwarsvleugel met feestzaal volgens plans van de architecten H. en P. Cuvelier in 1956. Uitbreiding met een sportcomplex door aankoop in 1964 van de aanpalende voormalige weverij Dupont ingericht als sportzaal en zwembad in 1967. Tenslotte uitbreiding met parking en kleutertuin door sloping van verschillende aanpalende huizen in de Charles de Gaullestraat in de jaren 1980.

Oorspronkelijk 19de-eeuws complex op U-vormige plattegrond met noordelijke hoofdvleugel van acht traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakkapellen en kapel/ Collegestraat, aansluitende vleugel van elf traveeën met één bouwlaag in laatstgenoemde straat en parallel met de dwarsvleugel van dertien traveeën met twee bouwlagen ter hoogte van de hoofdvleugel; poortgebouw rechts en ommuurde speelplaats en tuin. Volgens perspectieftekening van 1902, verhoging van de vleugel in de Collegestraat en verbindingsvleugel tussen hoofd- en poortgebouw. Vrij sobere gebouwen in neo-Vlaamse-renaissancestijl opgetrokken uit donkere baksteen met sporadisch verwerken van hardsteen voor plintlijst, dorpels en dekstenen. Travee-indeling door versneden lisenen waartussen steekbogige spaarvelden met dito vensters. Aflijnende bakstenen muizentandfries. Rechts poortgebouw met identieke voor- en achtergevel, drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat); getoogde poort en voorts gelijkaardige vensters; sierankers in topgevel.

Nieuwe kapelvleugel in zakelijke stijl opgetrokken uit gele baksteen met vierkante toren en vijf traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak. Halfrond koor ingeschreven in afgeschuinde hoektravee met toegangspoort. Rechthoekige benendenvensters en spitsbogige bovenvensters met drieledige tracering, in de koortravee drielichtvenstertjes met glas in lood; plint van bruine tegels. Toren met verticaal tweelicht en tentdak onderbroken door vierkante klokkenkamer. Spitsboogpoorten met bakstenen archivolten in arduinen omlijsting, in toren- en hoektravee., in laatstgenoemde met bekronende nis met Sint-Antoniusbeeld.

Kapel op de bovenverdieping: eenbeukig schip van vijf traveeën onder bakstenen spitstongewelf geleed door dito getrapte gordelbogen. Halfrond koor onder halfsferisch gewelf verlicht door rij gekoppelde spitsboogvensters. Spitsboogdeuren. Orgel uit het atelier van F. Joris, van 1904 uit oude kapel.

Nieuwe vleugel Collegestraat van acht traveeën en drie bouwlagen onder onderbroken mansardedak geritmeerd door gekoppelde vierlichten met gemetse afgeronde tussenstijlen en bewaard houtwerk met horizontale verdeling. Identieke achtergevel aan de oostelijke speelplaats. Voorts deels bewaarde 19de-eeuwse travee van voor- en dwarsvleugel, geleed door lisenen waartussen gekoppelde vensters.

Interieur. Vermeldenswaardige 19de-eeuwse monumentale trap van baksteen en arduin met pijlers verbonden door gedrukte rondbogen en centrale ruimte onder bakstenen troggewelven; aansluitende bordestrap bezet met kleurrijke tegels in nieuwe vleugel; verlichting door glas-in-loodramen van 1935 met wapenschild en spreuk van de toenmalige bisschop Coppieters van Gent, en paus Pius XI, gesigneerd: "Cie. des vitraux d'art / Bruxelles".

Ten westen speelplaats gedomineerd door art-decovleugel van 1933-35, van tien traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met driehoekige dakkapellen. Plastisch uitgewerkte gevel opgetrokken uit oranjerode en bruine baksteen in contrast met gecementeerde lateien en art-decosiermotieven op de penanten. Travee-indeling door halfronde pilasters, boven de daklijst met bekronend kegelvormig topstuk. Ruime benedenvensters en gekoppelde bovenvensters met bewaard houtwerk. Smalle deurtravee; doorrit in vierde travee; gemarkeerde, hogere rechtertravee afgelijnd door ongelijke halfrond gemetselde hoekpilasters, rechts met trapmotief en kegelvormige bekroning.

  • Rijksuniversiteit Gent, Fonds Vliegende Bladen, I, Renaix. Stadhuis Ronse, Archief H-RO, Bouwaanvragen, Doos 1933. 1.5-31.5, Doos 1935. 6.6, Doos 1947. 1.7-30.9.
  • Sint-Antoniuscollege Ronse, Archief.
  • DELGHUST O., Causerie faite par M. le Dr. Delghust le 29 juillet 1902 à l'occasion de cinquantieme anniversaire du College Sainte-Antoine de Padoue, Mélanges d'histoire locale, fas. 2, p. 15-22.
  • VAN DE MERCKT G., En 1886, un évenement musical au collège Sainte-Antoine de Padoue à Renaix, in Annalen GOKRTI, XXXV, 1986, p. 189-218.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: College Sint-Antonius van Padua [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28516 (Geraadpleegd op 03-07-2020)