Openbare fontein met obelisk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt zonder nummer, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Openbare fontein met obelisk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Openbare fontein met obelisk

Deze bescherming is geldig sinds 07-12-1959.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Openbare fontein met obelisk. In 1809 door burgemeester Vanhove geplande waterleiding met publieke fontein naar ontwerp van architect Buels (Gent), goedgekeurd in 1813, uitgevoerd door aannemer Thérasse in 1817-19. Eikenhouten buizen, later vervangen door loden buizen brachten het bronwater van het zogenaamde Torreken naar de Markt.

Imposant arduinen monument met 11 meter hoge obelisk op hoge vierkante sokkel, vier aanleunende waterbekkens en een bekronende bol, tot 1830 met bekronende W, sinds 1924 met stadswapen met vergulde kroon en tweekoppige adelaar. Twee heraldische leeuwen aan oost- en westzijde op de sokkel omklemmen het stadswapen, medaillons met bebaarde mannenkoppen omgeven de watersproeiers. Restauratie door architectenbureau Bressers in uitvoering in 1998.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.
  • Rijksarchief Ronse, Hedendaags Gemeentelijk Archief Ronse, nr. 3667, 3672.
  • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nr. 633, 634.
  • DELGHUST O., La Fontaine de la Grand' Place, Mélanges d'histoire locale, fas. 1, Renaix, 1948, p. 5-9.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.