Huis Joly

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 28, 29, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Joly

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis Joly met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2000.

Beschrijving

Voormalig zogenaamd Huis Joly. Imposant herenhuis in neoclassicistische stijl, in kern twee, vermoedelijk begin-19de-eeuwse woningen met aanbouwsels (nok loodrecht op de straat), in 1862 eigendom van Louis en Eduard Joly, in 1867 verbouwd tot de huidige woning door Eduard Joly, kunstverzamelaar, archeoloog en advocaat (volgens O. Delghust naar ontwerp van architect J.B. Royers, id est vermoedelijk zijn eerste vroeg-19de-eeuwse woning). Gelijktijdig historiserend achterhuis met torentje voor zijn uitgebreide collectie, met de voorbouw verbonden door de bestaande dwarsvleugel. Later onder meer dokterswoning, bejaardentehuis, dancing en café.

Voorbouw: dubbelhuis van acht traveeën en twee en drie bouwlagen met dezelfde asymmetrische opbouw als nummer 27, onder mank leien mansardedak met oeils-de-boeuf en barok dakvenster. Onderbouw van arduin met ongelijke plint met getraliede keldergaten en afgevlakte bossage. Gemarkeerde vierde poorttravee met spiegelboogpoort, balusterbalkon, door geblokte pilasters afgelijnd risaliet en bekronend dakvenster met vleugelstukken en siervazen. Rechthoekige vensters in arduinen omlijsting, op de bel-etage met mannenhoofdjes als sluitstuk (bewaard houtwerk). Aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst op hardstenen modillons. Uitgewerkte poort met versierde panelen, glas-in-loodbovenlicht en begrenzende pilasters met leeuwenconsoles.

Interieur. Oorspronkelijk zeer rijkelijk gedecoreerd, thans in sterk verwaarloosde toestand. Brede koetsdoorgang met fraai stucplafond en uitgewerkte consoles met vergulde puttifiguren; rechts salon met marmeren schouwen, deuren met jachttaferelen als supraportes (gesigneerd De Muiter, 1887 ?) en spiegels. Trappenhuis en bovenverdieping met weelderig stucwerk. Oudere dwarsvleugel met bepleisterde twee bouwlagen onder zadeldak als verbinding van voor- en achterhuis met torentje. Interieur met gang met rondboogdeuren, -doorgang en oculi in empirestijl.

Achterhuis met op de tuin uitziende gevels en torentje in historiserende baksteenarchitectuur, drie en één travee en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Rechtertravee met symmetrische opbouw met centraal uitgebouwde travee met boven het dak uitstekend achtzijdig torentje met belvedère, vier bouwlagen, kantelenrij en zinken koepeltje, geflankeerd door puntgevels met getrapte daklijst en bakstenen topstukken. Zijtravee met getoogde vensters met persiennes en ronbogig topvenster; torentravee met rondboogvensters en rechthoekige vensters en blindnissen op de eerste en neogotische spitsbogige vensters op de tweede torengeleding. Binnenin merkwaardige vrijstaande houten spiltrap en sporen van lineaire beschildering.

Ommuurde tuin tot Oude Vesten, oorspronkelijk met historiserend poortgebouw. Rest van tuinaanleg met ovale vijver met kunstmatige rotsformaties en fontein.

  • Rijksarchief Ronse, Hedendaags Gemeentelijk Archief Ronse, nummer 686.
  • DECLERCQ G. 1980: Etude architecturale et historique de l'habitat renaisien au 19e siècle, Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde XXIX, 123-124.
  • DELGHUST O. 1966: Célébrités Renaisiennes III, Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde XV, 9.
  • DE ROUCK G. 1983: Ronse... de tijd langs..., Ronse, 84.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.