Burelen en magazijnen van weverij Fabriek Nap. Annicq-Willems

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam N.V. Thomas Pride Mills
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Napoléon Annicqstraat
Locatie Napoléon Annicqstraat 47-51, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Weverij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige weverij zogenaamd "Fabriek Nap. Annicq-Willems", vanaf 1968 "N.V. Thomas Pride Mills", een filiaal van het Amerikaanse bedrijf "Allied Products Corporation USA" met vervaardiging van kamerbreed getuft tapijt en badkamertapijt. Nu voornamelijk leegstaande nijverheidsgebouwen, deels verhuurd. Het oudste gedeelte van het omvangrijke fabriekscomplex met weverij, opgericht in 1911, ligt in de huidige Ruyffelaerekoer en dateert voornamelijk van 1924.

De gebouwen alhier zijn opgetrokken uit baksteen met verwerking van arduin in een strenge functionalistische architectuur. De burelen en magazijnen van dit gebouwencomplex in de Ruyffelaerekoer dateren van 1922 naar ontwerp van Richard Cordier. Ook het verdere gedeelte uitziend op de Ruyffelaerekoer werd gebouwd onder leiding van architect Albert Massez in 1929; negen traveeën en twee bouwlagen onder sheddaken, met ernaast de voormalige stoommmachine en nog de bewaarde ronde fabrieksschoorsteen. Naderhand nog verder uitgebreid aan de Napoléon Annicqstraat, onder meer met burelen en gemarkeerd ingangsgedeelte met trappenhuis naar ontwerp van van J. De Bouver van 1940 en verder in 1941 onder leiding van J. Vandenbossche.

  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1922. 1.1-30.6, Doos 1924. 1.7-31.12, Doos 1927. 1.7-30.9, Doos 1929. 1.1-31.3, 1.7-30.9, Doos 1941. 1.4-30.6, Doos 1946. 1.5-31.7.
  • Stadhuis Ronse, Archief Technische Dienst, Register van inschrijvingen van onderzoeken de commodo et incommodo, 1903-1924.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Napoléon Annicqstraat

Napoléon Annicqstraat (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.