erfgoedobject

Textielfabriek Remi Vancaeneghem

bouwkundig element
ID: 28888   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28888

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige textielfabriek "Remi Vancaeneghem", thans Celan nv, PMR (Precisie Mekaniek Ronse) en drankencentrale, in zijn totaliteit gebouwd in 1920 volgens bouwplan van architect A. Massez. Stopgezet in 1957. Verbouwing aan de conciërgerie en toegangspoort volgens bouwplannen van 1940 en 1941 naar ontwerp van architect A. Van Laethem. In 1967 aangekocht door PMR, gespecialiseerd in algemene werktuigkunde, opgericht als constructiewerkplaats en bronsgieterij door R. De Meue en A. Demortier in 1926 in een bijgebouw van een hotel-restaurant (thans Winston Churchillplein nummer 5), tussen 1937 en 1967 gevestigd in Olifantstraat nummer 30.

Homogeen behouden gebouwencomplex in decoratieve baksteenarchitectuur met aan de straat ingeplant bureelgebouw, erachter magazijnen, emballagezaal en garages. Een monumentaal toegangshek (thans verdwenen) rechts van het hoofdgebouw gaf toegang tot de achterin gelegen weverij en conciërgerie. Beeldbepalende hoge geringde bakstenen schoorsteen met jaartal 1920 achteraan.

Nummer 17. Bureelgebouw van drie op twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen). Oranje baksteen met gele banden en booglijsten op arduinen plint met keldergaten. Zeer decoratief uitgewerkte gevels geritmeerd door pilasters en rechthoekig en rondboognissen met ingeschreven gekoppelde rechthoekige benedenvensters met kleine roedeverdeling en getoogde bovenvensters; aflijnende muizentand en spiegels op de borstweringen. Gemarkeerde middentravee met gebogen pseudo-fronton.

Aanleunende, voormalige magazijnen, emballagezaal en garages, zeven + vier traveeën met één bouwlaag onder sheddaken, sterk geritmeerd door pilasters en nissen met aflijnende boogfriezen van gele baksteen en dito banden.

Nummer 19. Voormalig weverijgebouw achterin rechts van toegang ingeplant in L-vorm met twee bouwlagen hoog bureel-controlegebouw en aansluitende laagbouw van acht en zeventien traveeën onder sheddaken van de voormalige weverij en preparatiezaal. Vroegere smidse en schrijnwerkerij links Bewaarde binnenstructuur met gietijzeren zuilen met vleugelkapiteel die ijzeren vakwerkliggers en sheddaken ondersteunen.

  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1920-1921, Doos 1940. 1.1-31.12.
  • HEYSE M. - GADEYNE G., Textiel te Ronse, 1800-1940, Een menselijk mirakel, Ronse, 1984, p. 60.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Textielfabriek Remi Vancaeneghem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28888 (Geraadpleegd op 04-04-2020)