Textielververij Theodoor Vandendaele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Politiekegevangenenstraat
Locatie Politiekegevangenenstraat 24, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Textielververij Theodoor Vandendaele: bedrijfsgebouw en schoorsteen

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1994.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Textielweverij Theodoor Vandendaele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige "textielververij Theodoor Vandendaele", sinds 1978 "Parochiaal Centrum Emmaüs". Rechthoekig gebouw op een afhellend terrein in achterbouw, negen traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat); volgens archiefdocumenten gebouwd in 1878 door Th. Vandendaele op door hem in 1874 gekochte grond. Thans het oudste nog bestaande fabrieksgebouw van de stad. Behouden bak- en hardstenen hekpijlers aan straat; woonhuis van 1876 rechts ervan gesloopt in 1979.

Donkere baksteenbouw met uitgesproken architecturale kenmerken. Symmetrische voorgevel met gemarkeerde midden- en zijrisalieten met geblokte lisenen onder driehoekige frontons; middelste pseudo-fronton met oculus. Verticaliserende rondbogige spaarvelden die per travee de rondboogvensters bevatten; benedenvensters onder bakstenen waterlijst; behouden houtwerk met roedeverdeling. Centrale travee met gekoppelde bovenvensters en initialen "TH. V" in zwik bovenaan. Getoogde, ongelijke keldergaten. Deur met dubbele trap en perron in de vierde travee. Omlijste oculi onder de houten kroonlijst. Vrijstaande zijgevels van respectievelijk twee en drie traveeën gescheiden door baksteenlisenen.

Interieur tot verkoop in 1916: ververij in de kelderverdieping en burelen op de begane grond, beide verdiepingen overwelfd met geschilderde bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-lateien. Bovenverdieping met houten plafonds voor scheermolens en bobijnmachines.

Ten zuidoosten, bakstenen en betonnen constructie vermoedelijk aangebouwd in de jaren 1940; drie bouwlagen en plat dak gekenmerkt door brede betonnen ramen met dito onderverdeling.

Deels ingekorte vierkante schoorsteen van baksteen achteraan. Renovatie aan de gang naar ontwerp van architect G. Everaert.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.
  • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nummer 392.
  • Rijksarchief Ronse, Hedendaags Gemeentelijk Archief Ronse, nummer 3762.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Politiekegevangenenstraat

Politiekegevangenenstraat (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.