erfgoedobject

Technisch Instituut Depoorter

bouwkundig element
ID
29059
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29059

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Sint-Vincentiusgesticht sinds 1928 Glorieux Instituut met klooster van de broeders van Goede Werken, sinds 1888 broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes genoemd, lagere school en Technisch Instituut Depoorter.

Oprichting in 1830 van een congregatie van broeders en zusters (1838) van Goede Werken door Stefaan Modest Glorieux, sinds 1825 onderpastoor van de Sint-Hermeskerk met als doel de extreme armoede en bedelarij in de textielstad te bestrijden. Inrichting van de gedesaffecteerde Sint-Pieterskerk als werkplaats van liefdadigheid zogenaamd "Sint-Pieterswerkhuis" met verschillende afdelingen: voor zieken en gehandicapten, een spin- en weefatelier en klas voor straatkinderen en een hospice voor oude vrouwen. In 1833 aankoop van de oude gebouwen van het college der Oratorianen en inrichting van een college. Bouw in 1839-1843 van een modelinstituut naar ontwerp van architect L. Suys (Brussel) door de broeders zelf met ter plaatse gebakken stenen, financieel gesteund door juffrouw A. Depoorter, een rijke fabrikantendochter. Complex met vier vleugels (twee voor mannen en twee voor vrouwen) in kruisvorm met behouden oude collegevleugel in noordwesten, gemeenschappelijke keuken en centrale kapel. In 1841 opheffing van de congregatie van de zusters en heroprichting als afzonderlijke congregatie van de zusters van Barmhartigheid in 1845 met splitsing van de goederen vanaf 1850 (zie Kaatsspelplein nummer 6). Ontzetting van Glorieux als pastoor en overste van zijn congregaties in 1846 en vertrek van de priester naar Saint-Sauveur met oprichting van weldadigheidshoeven aldaar. Oprichting in Ronse van het weeshuis Depoorter in 1860 met leerwerkhuis onder leiding van de broeders tot 1908. In 1930 als vakschool zogenaamd "Instituut Depoorter" heropgericht; in de plaats van gesloopte weeshuis werd de Stefaan-Modest Glorieuxlaan getrokken volgens aanlegplan van 1932.

Bouw van een nieuwe neogotische kapel gewijd aan Sint-Vincentius in 1880. Vanaf de jaren 1930 systematisch vernieuwen van de oude gebouwen, bouw van een nieuw klooster en uitbreiding van de schoolgebouwen onder meer volgens bouwplannen van 1928 naar ontwerp van architect A. Van Laethem, van 1929 naar ontwerp van architect M. De Wilde (Oostakker) en van 1935, 1937 en 1938 naar ontwerp van architect R. Cordier. Nieuwe vleugel met twee en drie bouwlagen onder plat dak met werkplaatsen en klaslokalen ten oosten van het kloostergebouw van 1947 naar ontwerp van architect M. De Wilde met voorstelling in de glas-in-loodramen van juffrouw A. Depoorter en S.M. Glorieux door M. Leenknegt. Nieuwe sporthal, voorheen met zwembad uit de jaren 1970 ten zuiden hiervan.

Huidige kapel ingeplant op de noordoostelijke hoek van het kloostercomplex op vierkante plattegrond met binnentuin en grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Eenbeukige neogotische kapel van vijf traveeën met iets lager koor en opengewerkt achthoekig dakruitertje met hoge naaldspits. Verbouwde vensters en interieur met uitzondering van het koor ingericht als turnzaal. Behouden koor met houten spitstongewelf en hoog vierledig spitsboograam met glas in lood van 1907 van A. Vincent Bogaert, gesigneerd "A. Vincent, Brugge" met voorstelling van vader Glorieux en de eerste broeders.

  • Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ronse, Archief.
  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordenin, Bouwaanvragen, Doos 1928. 1.7-30.9, Doos 1929. 1.7-30.9, Doos 1935. 1.7-31.8, Doos 1937. 1.8-31.8, Doos 1938. 1.4-31.5, Doos 1947. 1.6-30.6
  • C.G.R., E. H. Etienne Glorieux, sociale voorloper van de arme massa, grondlegger van de moderne sociale wetten en het technisch onderwijs in België, Gent, 1967.
  • EMMANUEL (Br.), Antonia Depoorter een hoogstaande vrouw uit Ronse, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en van het Tenement van Inde, XVII, 1968, p. 35-48.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Technisch Instituut Depoorter [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29059 (Geraadpleegd op )