erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen N.V. Uttexbel

bouwkundig element
ID: 29073   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29073

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "N.V. Utexbel", spinnerij en afdeling onderhoud, de voormalige draadververij is gesloten sinds 1990. Oprichting van de "Teinturerie, Retorderie Léon Lagache" in 1909-10. Enkele jaren later oprichting van de spinnerij van Henri Lagache. Na de krisis van 1929 overgenomen door de "Société Générale" en omgedoopt in "Utexbel" (Usines Textiles Réunies de Belgique), later verkocht aan de groep Samain-Zurstrassen.

Het fabriekscomplex is door een straat in twee duidelijk onderscheiden delen gesplitst met rechts de voormalige ververij en weverij en links de spinnerij, magazijnen en bureaus van de afdeling onderhoud. Baksteen van de nabijgelegen steenbakkerij van de familie Lagache zogenaamd "Les Briqueteries du Prinskauter".

Links naast fabriekspoort, administratiegebouw van de spinnerij, nu afdeling onderhoud, en aansluitend magazijnen naar ontwerp van 1919.

Achter binnenplaats, spinnerij van drie bouwlagen onder plat dak met geprononceerde traptoren met hoog rondboogvenster, verdwenen spitsdak.

Rechts naast poort, leegstaand bureelgebouw en magazijn van de ververij, op eerste bouwplan van 1919 slechts twee bouwlagen hoog, later toevoeging van twee bouwlagen in dezelfde stijl en in 1935 verhoging met één bouwlaag op de hoekpartij. Rechts ervan voormalig ketelhuis en bewaarde fabrieksschoorsteen.

  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1914-1919, Doos 1923. 1.7-31.12, Doos 1925. 1.1-30.6, Doos 1927. 1.4-30.6, Doos 1935. 1.1-31.3, Doos 1942. 1.1-30.6.
  • FOUQUART S., De familie Lagache en de Prinskouter te Ronse, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en van het Tenement van Inde, XXXVII, 1988, p. 255-269.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bedrijfsgebouwen N.V. Uttexbel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29073 (Geraadpleegd op 29-11-2020)