Huis De Candelaer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Candelaere
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boomgaardstraat
Locatie Boomgaardstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning De Candelaer

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning De Candelaer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kandelaarstraat. Eertijds zogenaamd "De Candelaer". Imposant gotisch diephuis van drie traveeën - enkelhuisopstand - en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1500. Typische plattegrond en indeling: rechthoekige met centrale doorgetrokken dwarsmuur - waartegen oorspronkelijk de schouwen - vanaf de eerste bouwlaag tot in de nok. Aanwijzigingen, zie interieur, duiden op een oorspronkelijk L-vormig grondplan met trap in de oksel naar het type van de laat-middeleeuwse patriciërswoningen. 1862: tegen de achtergevel, bouwen van trapzaal en langgestrekte achtervleugel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge): onder meer herschilderen van de gevel, vernieuwen van houtwerk volgens bestaand 19de-eeuws patroon en toevoegen van sierelement op deur van beeldhouwer J. Claerhout (Sijsele).

Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk), baksteenroodbeschilderd boven de grijze, bepleisterde plint. Brugse travee type I met kraalprofiel en driepassen in de boogvelden + geelbeige kleurstelling naar sporen. Top: soortgelijk uitgewerkte openingen. Rechthoekige muuropeningen; grote roedeverdeling; deurtussendorpel met ruitmotief. Links en rechts van de deur, twee uitgewerkte, zandstenen consooltjes mogelijk van houten afdak. Achterpuntgevel bewaart een natuurstenen bolkozijn. Imposante schoorstenen.

Interieur. Balklagen met eiken moer- en kinderbalken. Op de licht verhoogde begane grond, behouden laatgotische schoorsteen. Tweede bouwlaag: stijl en korbeel rechter zijmuur. Dakgebinte met hanenbalken en twee keer twee dubbele schaargebinten voorzien van telmerken. Zolder: dwarsmuur met korfbogige doorgang waarin opgeklampt deurtje met oorspronkelijk hang- en sluitwerk; vermeldenswaardig is tevens een trapladder naar de vlieringzolder.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumetenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. W/00740 + 56.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 113/1862, nr. 1063/1979, nr. 1313/1979, nr. 1354/1980.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 179-180.
  • DEVLIEGHER L., DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 33-34.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boomgaardstraat

Boomgaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.