erfgoedobject

Huis De Candelaer

bouwkundig element
ID
29224
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29224

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kandelaarstraat. Eertijds zogenaamd "De Candelaer". Imposant gotisch diephuis van drie traveeën - enkelhuisopstand - en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1500. Typische plattegrond en indeling: rechthoekige met centrale doorgetrokken dwarsmuur - waartegen oorspronkelijk de schouwen - vanaf de eerste bouwlaag tot in de nok. Aanwijzigingen, zie interieur, duiden op een oorspronkelijk L-vormig grondplan met trap in de oksel naar het type van de laat-middeleeuwse patriciërswoningen. 1862: tegen de achtergevel, bouwen van trapzaal en langgestrekte achtervleugel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge): onder meer herschilderen van de gevel, vernieuwen van houtwerk volgens bestaand 19de-eeuws patroon en toevoegen van sierelement op deur van beeldhouwer J. Claerhout (Sijsele).

Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk), baksteenroodbeschilderd boven de grijze, bepleisterde plint. Brugse travee type I met kraalprofiel en driepassen in de boogvelden + geelbeige kleurstelling naar sporen. Top: soortgelijk uitgewerkte openingen. Rechthoekige muuropeningen; grote roedeverdeling; deurtussendorpel met ruitmotief. Links en rechts van de deur, twee uitgewerkte, zandstenen consooltjes mogelijk van houten afdak. Achterpuntgevel bewaart een natuurstenen bolkozijn. Imposante schoorstenen.

Interieur. Balklagen met eiken moer- en kinderbalken. Op de licht verhoogde begane grond, behouden laatgotische schoorsteen. Tweede bouwlaag: stijl en korbeel rechter zijmuur. Dakgebinte met hanenbalken en twee keer twee dubbele schaargebinten voorzien van telmerken. Zolder: dwarsmuur met korfbogige doorgang waarin opgeklampt deurtje met oorspronkelijk hang- en sluitwerk; vermeldenswaardig is tevens een trapladder naar de vlieringzolder.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumetenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. W/00740 + 56.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 113/1862, nr. 1063/1979, nr. 1313/1979, nr. 1354/1980.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 179-180.
  • DEVLIEGHER L., DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 33-34.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Candelaer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29224 (Geraadpleegd op )