16de-eeuws gebouwencomplex

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Boterhuis
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boterhuis, Naaldenstraat
Locatie Boterhuis 2-6, Naaldenstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 16de-eeuws gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gebouwencomplex

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gedeeltelijk over de straat gebouwd complex met traptoren op L-vormige plattegrond en afgeronde traptoren in de oksel, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw (?). Verankerde en beigebeschilderde gevels van baksteen; respectievelijk één en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (respectievelijk leipannen en Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) in 1985. Rechthoekige muuropeningen met arduinen lekdrempels. Schuiframen volgens bestaand model. Ronde traptoren onder kegelvormige spits; dakrand met overhoekse muizentandfries; rechthoekig venster met houten latei en rechthoekige luikopening. Gedeelte over straat - mogelijk vroeger poortgebouw zie duim in muur van nummer 4 - met twee brede korfbogen rustend op steunbeer en consoles (onder andere van Doornikse steen). Rechthoekige vensters. Bakstenen zijgevel uitlopend in een brede schoorsteenschacht met veelhoekige rookmond. Tuinmuur aan Naaldenstraat nummer 13 met resten van een vroeggotische omlijsting met knoppenkapiteel.

Interieur. Kelder met tongewelf. Bewaarde balk- en dakconstructies (schaargebinten). Voorts ook sporen van tudorboogpoort en venster met vensterbankjes. Traptoren met spiltrap en kruisribgewelfje.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 35.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boterhuis

Boterhuis (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.