Sint-Donaaskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Burg
Locatie Burg zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapittelkerk Sint-Donaas en klooster: ondergrondse resten

Deze bescherming is geldig sinds 02-03-1990.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Donaaskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Archeologische site van de Sint-Donaaskerk.

Het zogenaamde Burghotel (1987-1989) bewaart in de kelderverdieping resten van het koor van de voormalige Sint-Donaaskerk.

Tijdens de regering van Arnulf I (918-965) en volgens recent archeologisch onderzoek bouwt men ten vroegste in 950 de eerste Sint-Donaaskerk en het bijhorende kapittelklooster ten noorden. Deze Karolingische kerk heeft een centrale aanleg met zwaar westwerk naar het model van de Paltskapel in Aken. Tot de 12de eeuw is de kerk gewijd aan Sint-Donaas én Onze-Lieve-Vrouw.

vóór 1127: restauraties aan het dak na een brand. 1184: de Karolingische Sint-Donaaskerk is na een nieuwe brand onherstelbaar verwoest; enkele jaren later gaat men over tot het bouwen van een nieuwe, Romaanse kerk met als grondplan, een lang koor grosso modo in het verlengde van het koor van de centrale aanleg, met kooromgang en drie kapellen, een kruisbeuk met kruisingstoren en een driebeukig schip van vier traveeën.

1331-1361: het schip van de Romaanse kerk wordt herbouwd in gotische stijl waardoor de middenbeuk wordt versmald; tweeledige opstand.

1396-1414: heraankleden van de Romaanse toren in gotische stijl. 1559: de kerk wordt verheven tot kathedraal. 1799: de kerk wordt verkocht als nationaal goed en afgebroken. Eerste kwart van de 20ste eeuw: aanleg van een straat ter hoogte van de voormalige kapittelgebouwen.

1955-1956: opgravingen onder leiding van J. Mertens en L. Devliegher van muurfragmenten van het koor en de kruisingstoren van de Romaanse fase van de kerk, evenals enkele zuilbasementen van het gotische schip.

1987-1989: onder leiding van de Stedelijke Dienst voor Archeologie wordt oostelijk deel van de Romaanse koorpartij opgegraven onder meer kettingmuur van de halfronde koorapsis met twee pilasters aan de binnenzijde, buitenmuur van de kooromgang rond de apsis, drie Romaanse en twee gotische straalkapellen en de aanzet van de zijbeuken van het koor. Tevens blootleggen van beschilderde, bakstenen laatmiddeleeuwse grafkelders (14de eeuw - eerste kwart van de 15de eeuw).

  • Afdeling West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0016/W.
  • DE SMIDT F., De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, Gent, 1940, p. 19-38.
  • DEVLIEGHER L., De voorromaanse, romaanse en gotische Sint-Donaaskerk. Evolutie en invloeden, in De Brugse Burg, Brugge, 1991, p. 118-136.
  • DE WITTE H. (ed.), Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, 1977-1987. Resultaten, in Brugge onderzocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, Brugge 1988, p. 30-35.
  • ENGLISH M., Romaanse bouwkunst in West-Vlaanderen, Brugge, 1939, p. 26-30.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 208-209.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Burg

Burg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.