erfgoedobject

Sint-Donaaskerk

bouwkundig element
ID
29235
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29235

Juridische gevolgen

Beschrijving

Archeologische site van de Sint-Donaaskerk.

Het zogenaamde Burghotel (1987-1989) bewaart in de kelderverdieping resten van het koor van de voormalige Sint-Donaaskerk.

Tijdens de regering van Arnulf I (918-965) en volgens recent archeologisch onderzoek bouwt men ten vroegste in 950 de eerste Sint-Donaaskerk en het bijhorende kapittelklooster ten noorden. Deze Karolingische kerk heeft een centrale aanleg met zwaar westwerk naar het model van de Paltskapel in Aken. Tot de 12de eeuw is de kerk gewijd aan Sint-Donaas én Onze-Lieve-Vrouw.

vóór 1127: restauraties aan het dak na een brand. 1184: de Karolingische Sint-Donaaskerk is na een nieuwe brand onherstelbaar verwoest; enkele jaren later gaat men over tot het bouwen van een nieuwe, Romaanse kerk met als grondplan, een lang koor grosso modo in het verlengde van het koor van de centrale aanleg, met kooromgang en drie kapellen, een kruisbeuk met kruisingstoren en een driebeukig schip van vier traveeën.

1331-1361: het schip van de Romaanse kerk wordt herbouwd in gotische stijl waardoor de middenbeuk wordt versmald; tweeledige opstand.

1396-1414: heraankleden van de Romaanse toren in gotische stijl. 1559: de kerk wordt verheven tot kathedraal. 1799: de kerk wordt verkocht als nationaal goed en afgebroken. Eerste kwart van de 20ste eeuw: aanleg van een straat ter hoogte van de voormalige kapittelgebouwen.

1955-1956: opgravingen onder leiding van J. Mertens en L. Devliegher van muurfragmenten van het koor en de kruisingstoren van de Romaanse fase van de kerk, evenals enkele zuilbasementen van het gotische schip.

1987-1989: onder leiding van de Stedelijke Dienst voor Archeologie wordt oostelijk deel van de Romaanse koorpartij opgegraven onder meer kettingmuur van de halfronde koorapsis met twee pilasters aan de binnenzijde, buitenmuur van de kooromgang rond de apsis, drie Romaanse en twee gotische straalkapellen en de aanzet van de zijbeuken van het koor. Tevens blootleggen van beschilderde, bakstenen laatmiddeleeuwse grafkelders (14de eeuw - eerste kwart van de 15de eeuw).

  • Afdeling West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0016/W.
  • DE SMIDT F., De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, Gent, 1940, p. 19-38.
  • DEVLIEGHER L., De voorromaanse, romaanse en gotische Sint-Donaaskerk. Evolutie en invloeden, in De Brugse Burg, Brugge, 1991, p. 118-136.
  • DE WITTE H. (ed.), Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, 1977-1987. Resultaten, in Brugge onderzocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, Brugge 1988, p. 30-35.
  • ENGLISH M., Romaanse bouwkunst in West-Vlaanderen, Brugge, 1939, p. 26-30.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 208-209.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Donaaskerk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29235 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.