Stadswoning In den Stuer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Cordoeaniersstraat
Locatie Cordoeaniersstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning In den Stuer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning In den Stuer: gevels en bedaking
gelegen te Cordoeaniersstraat 5 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beschrijving

Zogenaamd "In den Stuer", zie opschrift van gevelsteen. Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; merkwaardige, laat-gotische gevel gedateerd "1518", zie gevelsteen met vis. 1856: vervangen van het oorspronkelijk maaswerk in de boogvelden. 1924: historiserende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge): onder meer vervangen van natuurstenen dagkanten van 19de-eeuwse ingang en toevoegen van kruiskozijnen. 1991: consoliderende restauratie aan bedaking naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Trapgevel van verankerde baksteen met gebruik van natuursteen voor omlijsting van de geprofileerde tudorboogdeur onder gestrekte druiplijst, kruis- en bolkozijnen. Gevelindeling volgens Brugse travee, type I; variërend maaswerk onder meer accoladebogig en met driepas. Keldermond in korfboognis.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/3664.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 65/1856.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 145.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 51.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Cordoeaniersstraat

Cordoeaniersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.