Hoekhuis met winkelpui

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Eiermarkt
Locatie Eiermarkt 4, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis met winkelpui

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met winkelpui

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Jakobsstraat. Zichtbepalend hoekpand. Diephuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 15de-eeuws uitzicht, volgens brandsporen mogelijk als verstening van houtbouw; gereconstrueerde neoclassicistische winkelpui van 1871. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1935-1936 naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge): blootleggen van rondbogen boven de pui, plaatsen van nieuwe kozijnen, ook in de nieuw gemetselde zijgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1980 naar ontwerp van architect J. Vandaele (Brugge): onder meer vernieuwen van winkelpui, restauratie van de kelder en zoldering van de winkelruimte.

Verankerde trapgevel (11 treden + topstuk) van baksteen met verwerking van Doornikse steen voor eerste en tweede bouwlaag en voor hoekblokken. Boven- en zolderverdieping: bolkozijnen in rondboognis, respectievelijk met doorgetrokken boven- en onderdorpels, en voorzien van driepas; zolderluik. Typerende houten winkelpui, vierledig, links en rechts met geknikt fronton. Zijgevel: herbouwde gekanteelde schermgevel overgaand in gereconstrueerde tuitgevel; kruiskozijnen; tweeledig uitstalraam, zie voorgevel.

Interieur. Kelder met vijf ongelijke graatgewelven op gordelbogen; eronder, kleine kelder met tongewelf. Sporen van houten zoldering.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 9/1871, nr. 98/1871, nr. 1189/1935, nr. 374/1977.
  • CONSTANDT Luc (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 154-155.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 70.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, 1994, p. 56-57.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eiermarkt

Eiermarkt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.