erfgoedobject

Hoekhuis met winkelpui

bouwkundig element
ID
29255
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29255

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoekhuis met winkelpui
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis met winkelpui
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Jakobsstraat. Zichtbepalend hoekpand. Diephuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 15de-eeuws uitzicht, volgens brandsporen mogelijk als verstening van houtbouw; gereconstrueerde neoclassicistische winkelpui van 1871. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1935-1936 naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge): blootleggen van rondbogen boven de pui, plaatsen van nieuwe kozijnen, ook in de nieuw gemetselde zijgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1980 naar ontwerp van architect J. Vandaele (Brugge): onder meer vernieuwen van winkelpui, restauratie van de kelder en zoldering van de winkelruimte.

Verankerde trapgevel (11 treden + topstuk) van baksteen met verwerking van Doornikse steen voor eerste en tweede bouwlaag en voor hoekblokken. Boven- en zolderverdieping: bolkozijnen in rondboognis, respectievelijk met doorgetrokken boven- en onderdorpels, en voorzien van driepas; zolderluik. Typerende houten winkelpui, vierledig, links en rechts met geknikt fronton. Zijgevel: herbouwde gekanteelde schermgevel overgaand in gereconstrueerde tuitgevel; kruiskozijnen; tweeledig uitstalraam, zie voorgevel.

Interieur. Kelder met vijf ongelijke graatgewelven op gordelbogen; eronder, kleine kelder met tongewelf. Sporen van houten zoldering.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 9/1871, nr. 98/1871, nr. 1189/1935, nr. 374/1977.
 • CONSTANDT Luc (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 154-155.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 70.
 • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, 1994, p. 56-57.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis met winkelpui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29255 (Geraadpleegd op )