erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID: 29276   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29276

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Eiermarkt nummer 3, nummers 15, 17, 37 en nummers 39-41 en hoek Sint-Amandsstraat nummer 46. Bouwblokken van drie bouwlagen bij respectievelijk plein- en straathoek, opgetrokken in 1860 op de hier toen nieuwe rooilijn. Bepleisterde gevelwand met stilistisch verschillend uitgewerkte panden, waarvan nummer 17 en het hoekpand bij de Sint-Amandsstraat naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge). Begane gronden meestal niet meer oorspronkelijk.

Nummer 1, hoek Eiermarkt nummer 3. Blikvangend hoekgebouw van vier + drie afgeschuinde hoektraveeën + drie + één travee van Geldmuntstraat nummer 3, gedateerd 1860, zie jaarcartouche. Rijk uitgewerkte midden- en hoekrisalieten in eclectische stijl: in- en uitgezwenkte topgevels met rolwerk, voluten en obelisken, korfboogvensters onder meer tussen Ionische of Corinthische pilasters waarvan schachten versierd met mascarons en wortelmotieven, borstweringen voorzien van cartouches. Verzorgde ramen: bovenlichten met vorkverdeling en/of cirkelmotieven.

Rechter travee van nummer 3. Smalle, eclectische lijstgevel bekroond met driehoekig fronton voorzien van tandlijst. Typerende drielichten, op tweede bouwlaag rondbogig en voorzien van gietijzeren balkonleuning op uitgewerkte consoles. Dito vensterleuning op derde bouwlaag. Pui van 1987-1988.

Nummers 5-13. Neoclassicistische eenheidsbebouwing met eenvoudige lijstgevel van veertien traveeën Rechthoekige bovenvensters in geprofileerde omlijstingen; lekdrempels respectievelijk doorgetrokken of op gegroefde consoles. Houten kroonlijst op modillons op uitgewerkte consoles met mascaron, waartussen casementen.

Nummer 9. Fraaie art-nouveauwinkelpui naar ontwerp van architect J. Lenoir (Brussel) van 1911. Vierledige, onder meer dienstdeur links, houten pui waarvan pilasters verrijkt met tegeltableaus voorzien van irissen. Centrale verdiepte winkeldeur tussen gebogen glaswanden; accoladebogige roedeverdeling; arduinen plint waarvan kelderopeningen met typisch traliewerk.

Nummer 11. Houten winkelpui, geleed door gegroefde pilasters, van 1906. Nummer 15. In- en uitgezwenkte topgevel met rolwerk; hoekpilasters met centraal mascaron. Op tweede bouwlaag, drielicht waarboven bakkerssymbolen tussen hoornen des overvloeds. Nummer 17. Lijstgevel met gestapelde pilasters en drielichten onder meer voorzien van gietijzeren balkon; dakkapel met driehoekig fronton en vleugelstukken.

Nummer 37. Lijstgevel van vier bouwlagen waarvan bovenste van 1862 ter vervanging van een fronton met oeil-de-boeuf.

Numers 39-41 aan de hoek met Sint-Amandsstraat nummer 46. Eclectische eenheidsbebouwing van respectievelijk vijf traveeën en van drie traveeën + één afgeschuinde hoektravee + twee traveeën. Sint-Amandsstraat nummer 46: historiserende "Kunstige Herstelling" in 1985-1986 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge) op basis van oorspronkelijke plannen van architect J.B. Rudd (Brugge) onder meer met betrekking tot de winkelpui; kleurstelling met respect voor gebruikte materialen. Lijstgevel op bovenverdieping geritmeerd door pilasters; venstertravee onder meer oplopend in dakvenster met in- en uitzwenkende of klokvormige belijning of onder driehoekige frontonbekroning; Sint-Amandsstraat nummer 46 met gereconstrueerde bolspitsen van koper. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met oren; doorgetrokken lekdrempels; onder meer gietijzeren balkon- en vensterleuningen. Behouden 19de-eeuws houtwerk met afgeronde hoeken. Eenvoudig, gekornist hoofdgestel op uitgewerkte consoles van terracotta, zie ook dito balusters van zoldervensters. Omlopende winkelpui met geblokte pilasters van arduin; rechthoekige en rondbogige uitstalramen. Nummers 39-41: recentere puien.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2088/1985.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 44/1860, nr. 113/1906, nr. 95/1911; Nota.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 12, 194-195.
  • DE GROOTE A., D'HONDT J., DUBRUQUE E., KEMEL Y., De geschiedenis van het hoekhuis Eiermarkt 3 in Brugge. Vroeger de huizen: De Landman, Het Oud Boterhuis en de Cabuuscole, Brugge, 1998, p. 14-78.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 89-91.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29276 (Geraadpleegd op 11-07-2020)