Laatgotische stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Genthof
Locatie Genthof 1-3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatgotische stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Laatgotische stadswoning: gevels en bedaking
gelegen te Genthof 1, Genthof 3 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatgotisch dubbelhuis van circa 1550; vijf traveeën, souterrain en drie naar boven toe verlagende bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat). 1868: vervangen van de ramen met kleine door grote roedeverdeling en plaatsen van een (tweede?) deur in de vijfde travee rechts. 1976: de historiserende restauratie naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) herleidt laatst genoemde deur opnieuw tot venster, herstelt middendeur, reconstrueert de gekanteelde gevelbekroning en het maaswerk onder meer op basis van sporen, en voegt stenen kruis- en bolkozijnen in; souterrain verbouwd tot winkelruimte. Verankerde bakstenen schermgevel afgelijnd door kantelen. Brugse travee, type I met zandstenen basis; boogvelden en borstwering getypeerd door fraai maaswerk met driepas-, cirkel-, visblaas- en lobmotieven.

Ertegenover, nummer 2 met schermgevel uit begin 20ste eeuw als vereenvoudige variante; in de vrijstaande rechter zijtrapgevel verwijzen twee, in 1906 hermaakte rondboognissen met laatgotisch maaswerk, naar een oude kern, opgetekend in 1857 op een bouwaanvraag voor het inbrengen van een winkelpui.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/5350.
  • Dienst Monumentenzorg en stadsvernieuwing Brugge, Nota, 22 oktober 1976.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 60/1857, nr. 49/1868, nr. 127/1868.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 92-93.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Genthof

Genthof (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.