Huis Sint-Joris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Genthof
Locatie Genthof 29, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Sint-Joris

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Sint-Joris

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zogenaamd "St.-Joris". Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Het huidige uitzicht is het resultaat van het wijzigen in 1837 van een baroktopgevel van 1676 tot een lijstgevel. 1875: deurbordes met vijf treden herleid tot twee treden. Eerste kwart van de 20ste eeuw: twee benedenvensters vervangen door één uitstalraam met houten omlijsting. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1991 naar ontwerp van de architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge): onder meer ontpleisteren van bovenbouw, herstel van het parement met inbegrip van het beeldhouwwerk dat opnieuw wordt afgewerkt met een verflaag. Verankerde bakstenen schermgevel met bepleisterd hoofdgestel; verwerking van kalkzandsteen voor pui en ornamenten. Twee kelderopeningen. Overkragende bovenbouw op rondboogfries van afwisselend donkerrode bak- en natuursteen op geprofileerde kraagstenen waartussen bas-reliëfvoorstelling van "Sint-Joris en de draak" en cartouches "ANNO / 1676". Tweede bouwlaag: rechthoekige vensters opgevat als natuurstenen drielicht onder ontlastingsbogen. Centraal rechthoekig zoldervenster tussen twee blinde. Bewaarde geblokte barokdeuromlijsting met neuten en oren onder rechte kroonlijst; basis van de rechtstanden van 1875. Grosso modo behouden 19de-eeuws houtwerk.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 473/1991.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 11/1837, nr. 72/1875.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 116-118.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 96.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Genthof

Genthof (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.