Handelshuis De Cleene Buerse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Grauwwerkersstraat
Locatie Grauwwerkersstraat 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Handelshuis De Cleene Buerse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Cleene Buerse".

Voormalig handelshuis deel uitmakend van een complex met verscheidene belangrijke, aan elkaar palende handelshuizen. Oorspronkelijke gevel verbouwd in de loop van de 19de eeuw tot twee lijstgevels van telkens drie traveeën en drie bouwlagen. Huidig uitzicht als resultaat van een gedeeltelijke reconstructie en reconstitutie van 1986 naar ontwerp van architect W. Van Daele (Brugge) op basis van de sinds 1962-1963 vrijgekomen delen en van tijdens de werken teruggevonden fragmenten op de benedenverdieping van de oorspronkelijke gevel van circa 1300: het ging voornamelijk om nog duidelijk te herkennen elementen van Doornikse steen als geprofileerde dagkanten in de drie rechter traveeën en de hoekblokken aan beide zijden; kopiërende aanvulling met arduin in plaats van Doornikse kalksteen. Voor deze elementen waarvoor geen middeleeuwse sporen en aanwijzingen bestonden zoals de geveltop, de vormgeving van deurpanelen en vensterindeling en ramen op de bovenverdieping werd geopteerd voor een eigentijdse interpretatie en vormgeving.

In zijn huidige vorm, diephuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gelede verankerde puntgevel van baksteen met verwerking van Doornikse steen voor onderbouw en hoekblokken aansluitend bij de Scheldegotiek. Op begane grond: twee brede spitsboogdeuren voorzien van driekwartzuiltjes op veelzijdig voetstuk en knopkapiteel en geprofileerd archivolt; rechts waterlijst aanzettend op handvormige kraagsteen - een creatieve inpassing; rondboogvormige kelderopening; vensters met bol- en kruiskozijnconstructies getypeerd door driekwartzuiltjes met knopkapitelen, hogerop geprofileerde rondboogvelden. Rechthoekige bovenvensters met blauwgrijze stalen middenstijl opgenomen in registers afgelijnd door de doorlopende tussen-, onder- en bovendorpels van arduin. Rondboogvensters in de geveltop; beglaasde deuren en stalen ramen. Ter hoogte van nummer 2-4 afdamming van ronde palen verbonden met kettingen en treden leidend naar lager kelderniveau.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 223/1981, nr. 229/1981.
  • DEVLIEGHER L., De gevel van de Cleene Buerse te Brugge (ca. 1300), in Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 1967-1968, p. 251-255.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 107-108.
  • DEVLIEGHER L., Een "nieuwe" 13de-eeuwse huisgevel, Grauwwerkersstraat 2-4 te Brugge, in Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, IL, 1988, nr. 1, p. 47-63.
  • ESTHER J., De Cleene Buerse: het verhaal van Brugge's "oudste" gevel, in M&L, VIII, 1989, nr. 4, p. 40-55.
  • MARECHAL J., Geschiedenis van de Brugse beurs, brugge, 1949, p. 25-31.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grauwwerkersstraat

Grauwwerkersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.